Author Archives: Agnieszka Szcześniak

 • 0

OBIADY – czerwiec 2021

Category:kalendarz roku szkolnego

WPŁAT KWOT ZA OBIADY UCZNIOWIE SP 57 NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

na indywidualne rachunki bankowe dziecka

z dopiskiem:

Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za czerwiec 2021

kwota za obiady za czerwiec 2021: 16 dni x 3,60zł= 57,60zł.

W przypadku dzieci klas 1-3 proszę o kontakt z księgowością szkoły w celu ustalenia salda opłat za obiady

Dzieci klas 4-8 muszą mieć wygenerowany rachunek bankowy za obiady, na który należy dokonać płatności.
Płatności za obiady uczniów klas 4-8 za maj 2021 dotyczą dni, w których dzieci były w szkole (3,60zł za 1 obiad)


 • 0

Test do klasy dwujęzycznej – wyniki

Category:kalendarz roku szkolnego

Szanowni Państwo,

Wyniki Sprawdzianu Umiejętności Językowych zostaną podane w dniu 26 kwietnia (poniedziałek) po godz. 12.00 na mail lub Vulcanem.

Wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Szcześniak ( a.szczesniak@sp57.lublin.eu )


 • 0

 • 0

Rekrutacja do klas I (pozaobwodowa)

Category:kalendarz roku szkolnego


Drodzy Państwo,
Po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły do klasy I niezbędne jest złożenie dokumentu – potwierdzenie woli.
Brak potwierdzenia woli będzie skutkował rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w Szkole do której się zakwalifikował i wówczas rodzice mogą zgłosić się do szkoły, która jeszcze dysponuje wolnymi miejscami.

Lista szkół, które będą miały wolne miejsca zostanie opublikowana w aktualnościach systemu rekrutacyjnego 9.04.2021 po godz. 13:00.

Potwierdzenie woli składamy w terminie: 31.03.2021 12:01 – 07.04.2021 14:00

Dokument można złożyć wybierając jeden z 3 dostępnych sposobów:
1. Sposób elektroniczny – podpisanie potwierdzenia woli za pomocą profilu ePUAP (wystarczy podpis jednego rodzica).
2. Przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia o potwierdzeniu woli – sposób opisany w instrukcji – pliki do pobrania oraz instrukcja dla Państwa w załączniku
3. Sposób tradycyjny – wydrukowany z systemu i podpisany odręcznie dokument dostarczony do szkoły (ze względu na obecną sytuację epidemiczną, niezalecany).

Informujemy, że należy również dostarczyć  następujące dokumenty :
1. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
2. WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ RELIGII /ETYKI W SP 57
3. RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA RODZICE/OPIEKUNOWIE SP 57
4. DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (owoce i warzywa)


 • 0

Poranek z matematyką

Category:kalendarz roku szkolnego

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż 11 marca odbył się międzyklasowy etap konkursu „Poranek z matematyką”. Cieszącą się dużym zainteresowaniem pośród uczniów konkurencję zorganizowaliśmy po raz drugi; w tym roku w drugim etapie startowało 73 uczniów. Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie tak chętnie uczestniczą w matematycznych wyzwaniach.
W finale przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 

KLASY PIERWSZE

1 miejsce
Małgorzata Kamińska
1c 
2 miejsce
Zofia Kulikowska
oraz Aleksander Ziemba
1c
1a
 Wyróżnienia  
 Hanna Brodziak1c 
 Aleksandra Błuś1c 
 Patrycja Dębska1a 
 Marcel Drozd1a 
 Hanna Wojciuk1b 

KLASY DRUGIE

1 miejsce
Adam Osypiuk
2a 
2 miejsce
Anna Gogłoza
2a 
3 miejsce
Szymon Gilas
2c   
Wyróżnienia 
Błażej Chyła
2d 
Jagoda Kulikowska2d 
Aleksander Kowal2a 

KLASY TRZECIE

1 miejsce
Zuzanna Gałka
oraz Kacper Dankiewicz
3b
3a
2 miejsce
Karol Dudziak
3a 
Wyróżnienie  
Aleksander Nowak3b 

 Serdecznie dziękujemy p. Wicedyrektor oraz nauczycielkom Bibliotekarkom za wsparcie organizacyjne, a także Wychowawczyniom klas 1-3 za współpracę podczas przeprowadzenia etapów klasowych. 
Organizatorzy Anna Pastwa i Joanna Poleszak


 • 0

Dla klas VIII – ważne i pomocne

Category:kalendarz roku szkolnego,rekrutacja

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Lublinie zaprasza w uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych, rodziców i opiekunów, do korzystania z „Informatora o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022”. Informator jest dostępny on-line.

Informator wraz z harmonogramem rekrutacji jest dostępny na stronie głównej KO w Lublinie pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .

W zakładce „Rekrutacja” – „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022” można znaleźć ważne kryteria wyboru szkoły przygotowane przez doradcę zawodowego (prezentacja „Wspieram, nie wybieram”).


 • 0

Rekrutacja do SP 57 – klasy IV i VII

Category:kalendarz roku szkolnego,rekrutacja

KLASA CZWARTA ORAZ KLASA SIÓDMA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA

do 19 marca 2020 r do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII w sekretariacie szkoły (tylko rekrutacja „papierowa” – prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków mailem na adres szkoły poczta@sp57.lublin.eu).

(wnioski można pobrać ze strony internetowej SP 57)

Uwaga! W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej (jako dokument, skan albo zdjęcie) i przesłać go na adres szkoły. Następnie, wypełniony wniosek rodzice drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do jednostki w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych. W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową.

7 kwietnia 2021 r. godz. 16.00 (o zmianach będziemy informować na bieżąco)
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego do klasy  VII dwujęzycznej angielskiej.

9 kwietnia 2021 r. godz. 15.00
Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy VII dwujęzycznej.

12 kwietnia 2021 r. godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy czwartej i siódmej.

Wnioski o przyjęcie do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum – informacja na stronie lublin.eu

Wnioski o przyjęcie do klasy VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum – informacja na stronie lublin.eu

Zarządzenie nr 5/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów.


 • 0

Rekrutacja do klas IV i VII SP

Category:kalendarz roku szkolnego

Rodzice uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin, w których są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy IV publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, na rok szkolny 2021/2022 (zgodnie z Zarządzeniem nr 5/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin).
Natomiast rodzice uczniów szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Lublin, którzy w roku szkolnym 2020/2021 ukończą klasę VI, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy VII publicznej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2021/2022.
Osoby zainteresowane klasami IV lub klasami VII ogólnodostępnymi oraz klasą VII dwujęzyczną z językiem angielskim w Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie mogą składać wnioski do 19 marca 2021 roku.
wniosek do klasy IV
wniosek do klasy VII
Do klasy VII dwujęzycznej obowiązuje Test Umiejętności Językowych, który odbędzie się 7 kwietnia 2021r. o godz. 16.00.
Wnioski kierować należy do dyrektora szkoły i złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły.
W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest
wyłącznie jego podpis. • 0

Wirtualne Dni Otwarte – dzień 5 … cd.

Category:Dni Otwarte,kalendarz roku szkolnego,rekrutacja,Wirtualne Dni Otwarte

Pozdrawia klasa 3a.
Zapraszamy do obejrzenia filmu, którego powstanie było możliwe dzięki współpracy uczniów, wychowawcy i zespołu rodziców. Staramy się, aby nasza klasa była zgraną drużyną złożoną z uczących się dzieci oraz wspierających pedagogów i rodziców; rzetelną, szczerą, otwartą, pomocną i przyjazną. Wszystko po to, aby uczniowie otrzymali skrzydła (jak w hymnie naszej szkoły), które pozwolą im z radością i wytrwałością poszerzać wiedzę oraz umiejętności.
W klasie trzeciej bardzo ważne jest przygotowanie dzieci do samodzielności w procesie uczenia się. Bardzo przydają się do tego narzędzia „OK nauczania”, czyli podawanie celu lekcji, kryteriów sukcesu do zadań – tych mniejszych i większych, a także informacje podsumowujące lekcję, zwrotne, samoocena i planowanie dalszej nauki. Pracujemy w oparciu o podręcznik, którego konstrukcja jest wpisana w tę ideę. Co tydzień część uczniów uczestniczy w zajęciach rozwijających, dla innej grupy prowadzone są cotygodniowe zajęcia uzupełniające. Systematycznie realizujemy program „Spójrz inaczej”, który kształtuje w młodych ludziach postawę szacunku do drugiego człowieka oraz pozwala rozpoznać i dobrze przeżywać emocje. Zaś na co dzień – pilnie się uczymy, wspólnie się bawimy, czasami zwiedzamy, zawsze się wspieramy. 🙂

Serdecznie dziękujemy Mamom zaangażowanym w stworzenie i przeczytanie wiersza o naszej szkole.

 • 0

Wirtualne Dni Otwarte – dzień 5

Category:Dni Otwarte,kalendarz roku szkolnego,rekrutacja,Wirtualne Dni Otwarte

Nasza klasa 3b dziś Wam prezentuje się. 

Dużo się u nas dzieje, 

Bo pomysłów mamy wiele. 

Projekt za projektem realizujemy, 

gdyż cały świat poznać pragniemy. 

Zgłębiamy tajniki wiedzy wszelakiej 

w poszukiwaniu rzeczywistości nie byle jakiej. 

Wszechstronnie się rozwijamy, 

w konkursach wszelakich sprawdzamy. 

Artystyczne w nas dusze drzemią, 

może niektórzy z nas szkolną scenę na deski teatru w przyszłości zamienią. 

Tańczymy, śpiewamy, na flecie melodie gramy, 

a i po włosku gadamy. 

Ruch kochamy:  

w “murarza” i “zbijaka” wciąż gramy. 

Książki “pożeramy”, ich nie oszczędzamy, 

biblioteki nie omijamy. 

Codziennie cele lekcji zapisujemy, 

ocen za ich realizację nie dostajemy. 

Samoocenie natomiast się poddajemy, 

bo sami już wiemy, co umiemy. 

Kryteria do sukcesu znamy 

i je światłami oznaczamy. 

Informacje zwrotne przez nauczyciela dane, 

to takie pomocne dłonie ku nam wyciągane. 

Musicie wiedzieć, że nasza szkoła jest okej

bo postępuje z nami fair play

My Was do niej zapraszamy, 

bo choć w 3b kalejdoskop osobowości znajdziecie,  

na nas i naszych słowach się nie zawiedziecie. 

Pomoc chętnie niesiemy,  

ale i ją przyjmujemy: 

“Spójrz inaczej” mówimy, 

“Trzy kroki do zgody” czynimy. 

Jeśli chcecie się przekonać,  

że nauka to fascynująca przygoda – 

ZAPRASZAMY! 

 W SP57 na Was wszyscy czekamy! 

Wasza bombowo błyszcząca i bajecznie barwna 3prezentuje dalej się: 

A teraz specjalnie dla Was za Naszym Patronem Janem Kochanowskim rapująco życzymy Wam “Na zdrowie” – klasa 3b: 


Czerwiec 2021
PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Maj   Lip »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content