Category Archives: bezpieczeństwo

 • 0

Komunikat Dyrektora dotyczący czasowego zawieszenia zajęć

Category:bezpieczeństwo,kalendarz roku szkolnego,komunikat,zdrowie

Komunikat o zawieszeniu zajęć w Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie z dnia 28 października 2020 r.:

„Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia dla klasy 1b w okresie od dnia  2 listopada 2020 r. do dnia 5 listopada 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.”

/-/ Elżbieta Nesteruk

wicedyrektor szkoły


 • 0

Zasady odbywania kwarantanny

Category:bezpieczeństwo,komunikat,zdrowie

Zasady odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się  z materiałami edukacyjnymi na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny, przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia:

KORONAWIRUS – Jak zapobiegać zakażeniu?

ZASADY KWARANTANNY w związku z koronawirusem

Co powinieneś wiedzieć o KWARANTANNIE?

PAMIĘTAJ!


 • 0

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej

Category:bezpieczeństwo,komunikat,zdrowie

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego.

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej
solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami. 

Czytaj więcej

Pismo Wojewody Lubelskiego p. Lecha Sprawki

 


 • 0

Komunikat Dyrektora dotyczący czasowego zawieszenia zajęć

Category:bezpieczeństwo,kalendarz roku szkolnego,komunikat,zdrowie

Komunikat o zawieszeniu zajęć w Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie z dnia 28 października 2020 r.:

„Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia dla klasy 1b i 1a w okresie od dnia 29 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.”

/-/ Elżbieta Nesteruk

wicedyrektor szkoły


 • 0

Komunikat Dyrektora dotyczący czasowego zawieszenia zajęć

Category:bezpieczeństwo,kalendarz roku szkolnego,komunikat

Komunikat o zawieszeniu zajęć w Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie z dnia 15 października 2020 r.:

„Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia dla klasy 7b w okresie od dnia 16 października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.”

/-/ Katarzyna Korościk

dyrektor szkoły


 • 0

OGŁOSZENIE

Category:bezpieczeństwo,kalendarz roku szkolnego,komunikat

Szanowni Państwo,


Dziękujemy za dotychczasową współpracę w realizacji szkolnych procedur.

Przypominamy również, że w związku z sytuacją epidemiologiczną:
* do szkoły mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych,
* w szkole obowiązuję noszenie maseczek w częściach wspólnych (prosimy o dopilnowanie, aby dzieci miały przy sobie czyste maseczki),
* Rodzice oraz osoby z zewnątrz nie mogą wchodzić na teren szkoły (chyba, że po uprzednim uzgodnieniu z Sekretariatem, z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego i podlegają wówczas ewidencji),  
* wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie (81 525 00 08) lub mailowo ( poczta@sp57.lublin.eu),
* każda osoba, wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym, a podczas pobytu na terenie szkoły we wspólnych przestrzeniach zakłada na twarz osłonę zakrywającą nos i usta.

Prosimy też o zachowanie szczególnej ostrożności na wjeździe i na parkingu Szkoły, zwłaszcza w okolicy wejść do budynku.

O wszelkich zmianach będą informowani Państwo na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego.


 • 0

Mały Samorząd Uczniowski – netykieta

Category:bezpieczeństwo,edukacja wczesnoszkolna

Oto efekty pracy uczniów młodszych klas naszej szkoły:

:)))


 • 0

Kształcenie na odległość

Category:bezpieczeństwo,kalendarz roku szkolnego,komunikat,szkoła

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

 


 • 0

 • 0

Centrum Interwencji Kryzysowej

Category:bezpieczeństwo,komunikat,zdrowie

BEZPIECZEŃSTWO_2020 - Blue-Bordered-Stop-The-Spread-Facebook-Post2

Obecnie, w związku z pandemią COVID-19 wszyscy konfrontujemy się z nową i nieznaną nam do tej pory sytuacją. To zupełnie naturalne, że wiele osób doświadcza lęku o siebie i swoich bliskich, martwi się o przyszłość oraz odczuwa wzmożone napięcie emocjonalne. W pewnym momencie możesz czuć się przytłoczony ciągłym stresem. Nie musisz zmagać się z tym sam!

Dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania

733 588 900 – całodobowy, 7 dni w tygodniu
733 588 600 – dni robocze w godzinach 7:00 – 19:00.

Dyżur interwencyjny, socjalny
Poniedziałek 13.00-19.00 – Judyta Żukowska: 576 704 832
Wtorek 7.00-13.00 – Żaneta Olejarz: 796 681 435

Porady Prawne

e-mail: prawnik@cik.lublin.eu
Wtorek 14.00-19.00 – Krzysztof Polański: 794 515 713
Środa 14.00-19.00 Krzysztof Polański: 794 515 713

Porady Psychologiczne

Poniedziałek
7.00-13.00 – Emil Dudziak: 576 704 832
Wtorek
13.00-19.00 – Katarzyna Szymona-Pałkowska: 796 679 896
Środa
7.00-13.00 – Agnieszka Rojowska: 576 705 528
Czwartek
7.00-13.00 – Juliusz Jeliński: 534 803 933 13.00-19.00 – Przemysław Szalast: 576 705 517
Piątek
7.00-13.00 – Beata Puszyńska: 534 803 920
13.00-19.00 – Aleksandra Smotrycka-Kolbus: 534 803 934

Pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie cały czas działają
Nie czekaj, aż trudności pogłębią się – zadzwoń!


Lipiec 2021
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« Cze   Sie »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content