Category Archives: szkoła

 • 0

Życie jest przygodą, rzuć się w nią!

Category:kalendarz roku szkolnego,szkoła,uczniowie,Wydarzenia

Rok szkolny klas 4-6 zakończyliśmy radosnym spotkaniem. W dobry nastrój wprowadziło nas przedstawienie „Szóste życzenie” przygotowane przez uczniów z klas 4b i 5a. Piraci, nimfy wodne, rybak i złota rybka sprawili, że poczuliśmy klimat wakacyjnej przygody a piosenki wybrane przez poszczególne klasy rozruszały wszystkich na sali.

Do zobaczenia we wrześniu!


 • 0

Rusza nabór do klas I SP57

Category:kalendarz roku szkolnego,komunikat,rekrutacja,szkoła Tags : 

Już 1 marca rusza nabór do klas pierwszych naszej Szkoły. Jak w latach ubiegłych, rekrutacja będzie odbywała się poprzez system elektroniczny.

od 01 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r do godz. 15.00

Składanie elektronicznie zgłoszeń dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 57.

19 marca 2021 r. godz. 12.00

Publikacja list dzieci obwodowych zapisanych do szkoły.

od 22 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.

Rekrutacja na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu szkoły.

31 marca 2021 r. godz. 12.00

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

od 31 marca 2021r. do 7 kwietnia 2021r.

Potwierdzanie chęci podjęcia nauki w SP57 przez dzieci zakwalifikowane do przyjęcia poprzez złożenie „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

9 kwietnia 2021 r. godz. 13.00

Publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

UWAGA!

W związku z wprowadzonym stanem pandemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej.
! Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
! Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Aktualności dotyczące Rekrutacji na stronie lublin.eu

Informacje dotyczące kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej


 • 0

Kształcenie na odległość

Category:bezpieczeństwo,kalendarz roku szkolnego,komunikat,szkoła

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

 


 • 0

 • 0

Minister Edukacji Narodowej zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach

Category:bezpieczeństwo,komunikat,szkoła,zdrowie

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ZAWIESZA

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach
w okresie 12 – 25 marca 2020 roku.

w dniach 12 i 13 marca 2020 r. zgodnie z komunikatem MEN szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci w godz. 7.00 – 16.00

O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz e-dziennika

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie

Katarzyna Korościk

 


 • 0

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Category:kalendarz roku szkolnego,rekrutacja,szkoła

KLASY PIERWSZE

od 01 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r do godz. 15.00
Składanie elektroniczne zgłoszeń dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 57.

UWAGA! W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Następnie, wypełniony wniosek rodzice drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do jednostki pierwszego wyboru w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych. W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Witryna Kandydata do SP

20 kwietnia 2020 r. godz. 12.00
Publikacja list dzieci obwodowych zapisanych do szkoły.

od 21 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r do godz. 14.00
Rekrutacja na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu szkoły.

30 kwietnia 2020 r. godz. 12.00
Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

od 4 maja 2020r. do 7 maja 2020r.
Potwierdzanie chęć podjęcia nauki w SP57 przez dzieci zakwalifikowane do przyjęcia poprzez złożenie „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

11 maja 2020 r. godz. 13.00
Publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja – aktualności na stronie lublin.eu

Informacja dotycząca naboru na stronie lublin.eu

KLASA CZWARTA ORAZ KLASA SIÓDMA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA

do 20 kwietnia 2019 r do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII w sekretariacie szkoły (tylko rekrutacja „papierowa” – wypełnione wnioski prosimy przesłać na adres szkoły poczta@sp57.lublin.eu).

(wnioski można pobrać ze strony internetowej SP 57)

22 kwietnia 2020 r. godz. 17.00 (o zmianach będziemy informować na bieżąco)
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego do klasy  VII dwujęzycznej angielskiej.

24 kwietnia 2020 r. godz. 13.00
Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy VII dwujęzycznej.

27 kwietnia 2020 r. godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy czwartej i siódmej.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 57

al. Kraśnicka str. nieparzysta od 67 do 215B i str. parzysta od 18 do 108, Abelarda, Aksini, Barszczewskiego Józefata, Beatrycze, Błońskiego Tadeusza, Bogdanowicza Kazimierza, Borelowskiego Marcina płk., Boryny, Brzóski Stanisława, Cyda, Czarkowskiego Władysława, Ditty, Dubieckiego Mariana, Filona, Frankowskiego Leona, Guliwera, Hamleta, Hauke-Bosaka Józefa, Heloizy, Irydiona, Izoldy, Jankowskiego Józefa, Jeziorańskiego Antoniego, Judyma, Julii, Konstantynów, Krajewskiego Rafała, Krasińskiego Zygmunta, Kruka Michała Generała, Laury, Leonarda, Lipniak, Molickiego Józefa, Namysłowskiego Karola str. nieparzysta od 13 do końca i str. parzysta od 10 do końca, Nataszy, Ofelii, Oniegina, Orlanda, Otella, Parady Pawła, Parysa, Paśnikowskiego Baltazara, Pielęgniarek, Poloniusza, Powstania Styczniowego od 21 do końca str. niep. i od 16 do końca str. parz., Pustowójtówny Anny Henryki, Rogińskiego Wacława, Romanowskiego Mieczysława, Romea, Ruckiego Władysława, Rzemeślnicza, Struga Andrzeja, Szwejka, Tatiany, Toczyskiego Józefa, Tristana, Ułanów str. nieparz. od 1 do 37, Wertera, Zana Tomasza str. niep. od 3 do 17, Żulińskiego Romana.


 • 0

 • 0

Słodkie, karnawałowe zaproszenie

Category:kalendarz roku szkolnego,szkoła,Wydarzenia


W ostatnią niedzielę karnawału (23 lutego) nasza Szkoła będzie miała dyżur w kawiarence parafialnej na Poczekajce. Rodzice, nauczyciele i uczniowie zapraszają na pyszne ciasta i dobrą kawę w godz. od 9.30 – 14.30 i od 16.45 – 19.30.
Do zobaczenia 🙂

 • 0

Rozlicz PIT w Lublinie

Category:komunikat,ogłoszenia,szkoła

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi w systemie podatkowym oraz przeprowadzonymi analizami w zakresie ubytku dochodów Miasta Lublin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia liczby osób rozliczających podatek dochodowy w Lublinie.

Należy mieć na uwadze, że wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT są bardzo ważnym źródłem dochodów budżetu Miasta Lublin, wynoszą 535 mln zł i stanowią blisko 25% dochodów budżetu miasta Lublin. Do budżetu miasta przekazywany jest udział w wysokości prawie 50% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze miasta i co ważne rozliczających się w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Podjęte działania koncentrują się na kampanii informacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców o tym, jak ważne jest, żeby rozliczać PIT w mieście, z którego zasobów korzystamy na co dzień. Jeżeli mieszkaniec zapłaci podatek w Lublinie, wówczas wróci on do niego w postaci dobrze działających szkół, przedszkoli, żłobków, lepszych dróg i skrzyżowań, ścieżek rowerowych, nowych autobusów i trolejbusów, oferty kulturalnej i sportowej, jednym słowem – lepiej funkcjonującego miasta. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy akcję zachęcania do rozliczenia PIT w Lublinie, którą będziemy kontynuowali w roku 2020, szczegóły dostępne będą na Rozlicz PIT w Lublinie.

Planujemy również wprowadzić szereg udogodnień dla mieszkańców rozliczających podatek PIT w Lublinie. Pierwsze zmiany pojawią się w abonamentach dla mieszkańców w strefie płatnego parkowania, korzystne stawki będą uzależnione od rozliczenia podatku dochodowego w Lublinie. Kolejne zmiany obejmą oświatę. Dodatkowe punkty przy rekrutacji do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych otrzymają osoby płacące podatek PIT w Lublinie.

Będziemy dążyli do wprowadzenia szerokiej oferty zniżek dla osób mieszkających i rozliczających podatek dochodowy PIT w Lublinie. Docelowo, dzięki karcie mieszkańca, osoby te będą mogły korzystać z ulg w miejskim transporcie publicznym, a także w ofercie instytucji kultury oraz ośrodków sportu i rekreacji, a docelowo również u podmiotów prywatnych w sektorze edukacji, zdrowia czy gastronomii.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę wszystkich Państwa, którzy do tej pory nie rozliczali swojego podatku dochodowego w naszym mieście, a mają taką możliwość, do rozliczania się z podatku dochodowego za rok 2019 i w latach następnych.

Z poważaniem,

Skarbnik Miasta Lublin


 • 0

Dyskoteka Andrzejkowa 2019

Category:dyskoteka,szkoła,Wydarzenia

Koniec listopada to czas zabaw andrzejkowych. Zgodnie z tradycją w naszej szkole odbyła się dyskoteka, prowadzona przez wodzireja oraz animatorów – wolontariuszy z klas starszych. Biletem wstępu były dary dla potrzebujących, w ramach  akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

Serdecznie dziękujemy niezastąpionym Rodzicom, którzy przygotowali poczęstunek dla uczniów oraz Radzie Rodziców za wsparcie imprezy.

Galeria


Lipiec 2021
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« Cze   Sie »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content