Godziny pracy Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie

GODZINY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W LUBLINIE

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30–15:30

Wtorek 07:30–15:30

Środa 07:30–15:30

Czwartek 07:30–15:30

Piątek 07:30–15:30

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.30 – 15.00

Wtorek 8.30 – 15.00

Środa 8.30 – 15.00

Czwartek 8.30 – 15.00

Piątek 8.30 – 15.00

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30 – 14.30

Wtorek 7.30 – 12.00

Środa 7.30 – 15.00

Czwartek 7.30 – 15.00

Piątek 7.30 – 14.30

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:00–15:00

Wtorek 07:00–15:00

Środa 07:00–15:00

Czwartek 07:00–15:00

Piątek 07:00–15:00

 

Godziny pracy:

Wtorek 10:00 – 15:00

Środa 10:00 – 15:00

Czwartek 09:00 – 14:00

Piątek 08:00 – 13:00

Godziny pracy:

Poniedziałek 08:30 – 13:30

Wtorek 10:00 – 13:00

Piąrek 11:00 – 13:00

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:00 – 15:00

Wtorek 07:00 – 15:00

Środa 07:00 – 15:00

Czwartek 07:00 – 15:00

Piątek 07:00 – 15:00

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:00 – 15:00

Wtorek 07:00 – 15:00

Środa 07:00 – 15:00

Czwartek 07:00 – 15:00

Piątek 07:00 – 15:00

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:00 – 15:00

Wtorek 07:00 – 15:00

Środa 07:00 – 15:00

Czwartek 07:00 – 15:00

Piątek 07:00 – 15:00

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:00 – 15:00

Wtorek 07:00 – 15:00

Środa 07:00 – 15:00

Czwartek 07:00 – 15:00

Piątek 07:00 – 15:00

Godziny Pracy:

Poniedziałek 06:30 – 16:30

Wtorek 06:30 – 16:30

Środa 06:30 – 16:30

Czwartek 06:30 – 16:30

Piątek 06:30 – 16:30

Godziny pracy:

poniedziałek 08:00 – 12:00

wtorek 11.00 – 15:00

piątek 08:00 – 12:00

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30 – 13.00

Wtorek 7.30 – 11.00

Środa 7.30 – 13.00

Czwartek 7.30 – 11.00

Piątek 7.30 – 13.00

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:00 – 15:00

Środa 07:00 – 12:20

Godziny pracy:

Rok Szkolny 16.00 – 21.00

Sobota 12.00 – 21.00

Telefon: 508 216 968

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:00 – 15:00

Wtorek 07:00 – 15:00

Środa 07:00 – 15:00

Czwartek 07:00 – 15:00

Piątek 07:00 – 15:00


wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content