Pracownicy szkoły

PRACOWNICY SZKOŁY

Katarzyna Korościk - dyrektor   

Elżbieta Nesteruk - wicedyrektor

Agnieszka Szcześniak - wicedyrektor

Język polski

Agata Bielak

Kinga Kołodziejczyk

Joanna Poleszak

Anna Próchnicka

Język polski jako język obcy

Joanna Poleszak

Język angielski

Magdalena Kruk

Piotr Skubiński - doradca metodyczny języka angielskiego

Marzena Smyk

Agnieszka Szcześniak

Justyna Zielińska

Język niemiecki

Joanna Giemza

Język hiszpański

Katarzyna Kordowska-Woch

Historia

Zofia Foksowicz

Katarzyna Korościk

Iwona Zawistowska

        Michał Wagner

WOS

Zofia Foksowicz

Plastyka

Marta Mikulec

Muzyka

Marek Fedor

Matematyka

Anna Pastwa

Joanna Wierchoła

Justyna Zielińska

Fizyka

Roman Piotrowski

Biologia

Anna Wójtowicz

Chemia

Katarzyna Baczewska

Joanna Kleszka

Geografia

Iwona Zawistowska

Informatyka

Robert Gospodarek

Roman Piotrowski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Katarzyna Nagacz

Wychowanie fizyczne

Robert Gospodarek

Beata Juszczyk

Wojciech Kloc

Joanna Pietroń

Krzysztof Szrubka

Edukacja wczesnoszkolna

Kinga Kołodziejczyk

Kamila Korcz-Puchała

Anna Malik

Joanna Poleszak

Karolina Szajewska

Zajęcia artystyczne

Marta Mikulec 

Marek Fedor 

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Wójtowicz

Religia

Katarzyna Nagacz

Elżbieta Nesteruk

Biblioteka

Dorota Frąk

Katarzyna Maciasz

        Monika Wysocka

Pedagog

Marta Szymańska - doradca zawodowy/pedagog

Katarzyna Śliż - pedagog

Logopeda

Elżbieta Owczarek

Świetlica

Nauczyciele wychowawcy:
mgr Bożena Długosz
mgr Joanna Giemza
mgr Anna Pastwa
mgr Joanna Pietroń
mgr Marzena Smyk
mgr Michał Wagner
mgr Monika Wysocka

Sekretariat - Bożena Macieszczuk

Główna księgowa - Jolanta Stawecka

Kadry i płace - Danuta Marcinek

Administrator sieci - Mirosław Kapica

Archiwum, BHP - Przemysław Pruchnicki

Kierownik gospodarczy - Bartłomiej Ostrowski 

Konserwatorzy - Janusz Łaszkiewicz, Jan Kowalczyk

Woźne - Ewa Banaś, Anna Ceglarska, Urszula Drozdek, Elżbieta Kowalska, Elżbieta Łuka, Marta Majchrzak, Julia Marczewska

Dozorcy - Zbigniew Kryński, Tadeusz Wawer, Bogusław Żmuda

Orlik

Trenerzy - Wojciech Kloc


wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content