Obwód Szkoły Podstawowej nr 57

Obwód Szkoły Podstawowej nr 57

al. Kraśnicka str. nieparzysta od 67 do 215B i str. parzysta od 18 do 108
Abelarda
Aksini
Barszczewskiego Józefata
Beatrycze
Błońskiego Tadeusza
Bogdanowicza Kazimierza
Borelowskiego Marcina płk.

Boryny

Brzóski Stanisława
Cyda
Czarkowskiego Władysława
Ditty
Dubieckiego Mariana
Filona
Frankowskiego Leona
Guliwera
Hamleta
Hauke-Bosaka Józefa
Heloizy
Irydiona
Izoldy
Jankowskiego Józefa
Jeziorańskiego Antoniego
Judyma
Julii
Konstantynów
Krajewskiego Rafała
Krasińskiego Zygmunta
Kruka Michała Generała
Laury
Leonarda
Lipniak
Molickiego Józefa
Namysłowskiego Karola str. nieparzysta od 13 do końca i str. parzysta od 10 do końca
Nataszy
Ofelii
Oniegina
Orlanda
Otella
Parady Pawła
Parysa
Paśnikowskiego Baltazara
Pielęgniarek
Poloniusza
Powstania Styczniowego od 21 do końca str. niep. i od 16 do końca str. parz.
Pustowójtówny Anny Henryki
Rogińskiego Wacława
Romanowskiego Mieczysława
Romea
Ruckiego Władysława
Rzemeślnicza
Struga Andrzeja
Szwejka
Tatiany
Toczyskiego Józefa
Tristana
Ułanów str. nieparz. od 1 do 37
Wertera
Zana Tomasza str. niep. od 3 do 17
Żulińskiego Romana


wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content