Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 

 

PREZENTACJA MEN NT. REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

________________________________________________________________________________________

Oferta edukacyjna szkół ogólnokształcących Miasta Lublin na rok szkolny 2019/2020.

Oferta edukacyjna szkół zawodowych Miasta Lublin na rok szkolny 2019/2020.

Kuratorium Oświaty w Lublinie - Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Kuratorium Oświaty w Lublinie – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego.

MEN - Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie LKO nr 10/2019 w sprawie wykazu zawodów które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wykaz konkursów i zawodów umieszczanych na świadectwie i premiowanych punktami rekrutacyjnymi

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych (2017/2018):

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty  nr 21/2017 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych

Załącznik do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty  nr 21/2017

Ważne informacje dotyczące orientacji zawodowej

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin:


wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content