Świetlica Szkoły Podstawowej nr 57

 Godziny pracy świetlicy

6.30 - 17.00

poza poniższymi wyjątkami:

Poniedziałek

6.30-8.20 - sala nr 10 do sali nr 11

16.00-17.00 - sala nr 9 do sali nr 10

Wtorek

6.30-8.20 - sala nr 2 do sali nr 9

6.30-7.30 - sala nr 11 do sali nr 10

16.50-17.00 - sala nr 11 do sali nr 2

Środa

16.00-17.00 - sala nr 2 do sali nr 11

16.00-17.00 - sala nr 9 do sali nr 10

Czwartek    ------------------------------------------

Piątek

6.30-7.30 - sala nr 9 do sali nr 11

16.00-17.00 - sala nr 9 do sali nr 10

16.10-17.00 - sala nr 2 do sali nr 11

 

Wychowawcy:

mgr Bożena Długosz

mgr Joanna Giemza

mgr Anna Pastwa

mgr Joanna Pietroń

mgr Marzena Smyk

mgr Marta Szymańska

mgr Michał Wagner

mgr Monika Wysocka

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Prowadzimy w niej zajęcia wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.


Czerwiec 2021
PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Maj   Lip »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content