Ubezpieczenia

Ubezpieczenia – Informacje

Propozycja ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci na rok szkolny 2020/2021, które będzie obowiązywać od 1 września 2020 r.
Polisa ma szeroki zakres ubezpieczenia i obejmuje m.in. sporty podwyższonego ryzyka np. sporty walki, czy jeździectwo oraz pobyt w szpitalu wywołany COVID-19.
 
7 KROKÓW DO ZAWARCIA POLISY ON-LINE

1. Proszę wejść w  LINK – CHCĘ UBEZPIECZYĆ DZIECKO
Jeśli link nie działa, należy skopiować do przeglądarki adres:   https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=97BD14C78DC243E9BB43E45E682D2FAB71799D13

 

 

2. Jeżeli posiadacie już Państwo konto Moja Aviva, to należy się do niego zalogować w tym momencie, jeśli nie, to należy wybrać  „przejdź do formularza”.

3. W tym kroku można zapoznać się z poszczególnymi wariantami ubezpieczenia – jeden z nich wstępnie należy wybrać

4. Następnie wypełniacie Państwo dane swoje oraz dziecka i wybieracie wariant ubezpieczenia dla konkretnego dziecka.

5. Jeżeli chcecie Państwo objąć ochroną wszystkie dzieci (niezależnie od tego, do jakiej szkoły, przedszkola, czy żłobka uczęszczają), to w tym momencie trzeba wypełnić dane kolejnych dzieci.  Każde z nich może być ubezpieczone w innym wariancie.
 
6. Następnie należy opłacić składkę online za pomocą serwisu Moja Aviva, do którego zostaniecie przekierowani.
 
7. Polisa zostaje wystawiona natychmiast i wysłana na Państwa e-mail.
 
Opiekunem polisy jest Pani Edyta Czarnecka tel 502 052 434

wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content