Aktualności

Wielkanoc tuż tuż…

Uczniowie klasy 2c dbają o tradycję wysyłania kartek okolicznościowych

Read More

Mistrzowie z 7a

Sportowe talenty to ostatnio największa duma klasy 7a. Miło nam poinformować o triumfach naszych uczniów – Justyny, Michała i Kornela.

Read More

Warsztaty szycia

Warsztaty szycia w świetlicy

Read More

Mistrzyni pięknego czytania wybrana

Mistrzyni pięknego czytania wybrana

Read More

Otwarte popołudnie w SP 57

W piątek o 16.00 nasza szkoła zapełniła się gośćmi. Od progu witał wszystkich Samorząd Uczniowski, a także harcerze, ponieważ przewodnikami po szkole tego dnia stali się nasi uczniowie. Do ciekawej i pełnej niespodzianek podróży przez szkolne korytarze i sale zaprosiliśmy zerówkowiczów i ich rodziców.

Read More

Słodka promocja naszej Szkoły

W niedzielę 26 lutego społeczność naszej Szkoły miała możliwość zaprezentowania się w środowisku lokalnym. Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło kawiarenkę na Poczekajce, jednocześnie zapraszając na nasz szkolny Dzień Otwarty. Szczególne podziękowania składamy Rodzicom, którzy przygotowali przepyszne, różnorodne ciasta. Do podziękowań dołącza się również o. Mirosław, proboszcz naszej parafii. Pobiliśmy rekord gościnności :-). Było na co popatrzeć

Read More

Szkoła Podstawowa nr 57 w Lublinie

Nauczyciele

Stanowią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Są oddani swojej pracy. Stwarzają optymalne warunki do rozwoju uczniów.

Rodzice

Są ważnym partnerem szkoły. Wspomagają szkołę w rozwoju i kształtowaniu postaw swoich dzieci.  Współuczestniczą w życiu szkoły.

Uczniowie

Realizują swoje pasje. Rozwijają wrodzone talenty. Przygotowują się do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Ciekawostki o szkole

1

1 to pierwsze miejsce uczniów z języka angielskiego wśród szkół publicznych M. Lublin podczas egzaminu ósmoklasisty.

94

94% to wynik uczniów z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021.

10

10% ósmoklasistów zdobyło tytuł laureata w 2019.

12

To liczba tablic interaktywnych w naszej szkole.

Zapraszamy do poznania strony internetowej SP 57 w Lublinie!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content