Aktualności

Dbajmy o zęby!

W ramach LFN klasa 3c gościła w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie.

Read More

Komunikat Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku ze wzrostem zakażeń salmonellą wśród dzieci na terenie miasta Lublin i powiatu lubelskiego, prosi o uwrażliwienie rodziców i opiekunów dzieci

Read More

Międzynarodowy Dzień Kropki 2023

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki czyli święto kreatywności

Read More

Informacje o ubezpieczeniu w 2023

Decyzją Rady Rodziców przedłużona została współpraca dotycząca ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2023-2024 w firmie Wiener

Read More
stypendia szkolne

Stypendia szkolne dla uczniów

Zasady przyznawania stypendium szkolnego uczniowi szkoły – załączniki

Read More

„Panno Justyno! – zaczął Jan. – Niech pani echu powie to imię, które dla pani najmilsze jest na świecie!”

Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” stało się w naszej szkole okazją do wielu działań edukacyjnych. Uczniowie czytali fragmenty książki i oglądali filmy edukacyjne poświęcone autorce oraz epoce, w której tworzyła. Powstały plakaty, ilustracje do słynnych opisów przyrody, zakładki do książek, a nawet mapy ukazujące Niemen. To był pracowity i bardzo udany czas. Ciekawe,

Read More

Szkoła Podstawowa nr 57 w Lublinie

Nauczyciele

Stanowią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Są oddani swojej pracy. Stwarzają optymalne warunki do rozwoju uczniów.

Rodzice

Są ważnym partnerem szkoły. Wspomagają szkołę w rozwoju i kształtowaniu postaw swoich dzieci.  Współuczestniczą w życiu szkoły.

Uczniowie

Realizują swoje pasje. Rozwijają wrodzone talenty. Przygotowują się do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Ciekawostki o szkole

1

1 to pierwsze miejsce uczniów z języka angielskiego wśród szkół publicznych M. Lublin podczas egzaminu ósmoklasisty.

94

94% to wynik uczniów z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021.

10

10% ósmoklasistów zdobyło tytuł laureata w 2019.

12

To liczba tablic interaktywnych w naszej szkole.

Zapraszamy do poznania strony internetowej SP 57 w Lublinie!

Skip to content