Author Archives: Webmaster

 • 0

Duplikat karty obiadowej

Category:komunikat,obiady,ogłoszenia,stołówka

Wzór wniosku o wydanie duplikatu karty obiadowej znajduje się poniżej.

Prosimy o pobranie wniosku – Pobierz wniosek o wydanie duplikatu karty obiadowej


 • 0

Obiady w listopadzie 2023

Category:komunikat,obiady,ogłoszenia,stołówka

WPŁAT ZA OBIADY UCZNIÓW SP 57 NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE DZIECKA:

Numer konta bankowego dla płatności za obiady będzie widniał w dzienniku elektronicznym : wchodzimy na dziennik dziecka, zakładka: opłaty, następnie zakładka płatności (wcześniej należy zgłosić dziecko na obiady wypełniając kartę zgłoszenia dziecka na obiady (dostępna na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).

W tytule przelewu: Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za listopad 2023

kwota za obiady za listopad 2023: (bez dni: 02.11.2023 i 03.11.2023)

19 dni x 5 zł = 95 zł

Wpłat za obiady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10-11- 2023

Przypominamy, iż za datę wpłaty uznajemy wpływ środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły.


 • 0

Składka na Radę Rodziców

Category:komunikat,ogłoszenia,rada rodziców

Rada Rodziców informuje, że składka na Radę na rok szkolny 2023/2024 pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi:

 • 70 zł na pierwsze dziecko
 • 40 zł na drugie dziecko
 • kolejne dzieci – bez opłat

Wpłat prosimy dokonywać do 30 listopada 2023 r. do skarbników klasowych.

Dla klasy, która osiągnie 100% wpłat zakupione zostaną w formie nagrody bilety do kina.
Zachęcamy do wpłat.


 • 0

Informacja w sprawie obiadów

Category:kalendarz roku szkolnego,komunikat,obiady,ogłoszenia

WPŁAT ZA OBIADY UCZNIÓW SP 57 NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE DZIECKA:

Numer konta bankowego dla płatności za obiady będzie widniał w dzienniku elektronicznym: wchodzimy na dziennik dziecka, zakładka: opłaty, następnie zakładka płatności (wcześniej należy zgłosić dziecko na obiady wypełniając kartę zgłoszenia dziecka na obiady (dostępna na stronie internetowej szkoły)

W tytule przelewu: Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za październik 2023

kwota za obiady za październik 2023: 22 dni x 5 zł= 110 zł

Wpłat za obiady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10-10- 2023

Przypominamy, iż za datę wpłaty uznajemy wpływ środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły.


 • 0

Komunikat Inspektora Sanitarnego

Category:komunikat,ogłoszenia,zdrowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku ze wzrostem zakażeń salmonellą wśród dzieci na terenie miasta Lublin i powiatu lubelskiego, prosi o uwrażliwienie rodziców i opiekunów dzieci na przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków, szczególnie z użyciem jaj wiejskich i zakupionych na targowiskach.

W załączeniu przekazujmy materiały edukacyjne do udostępnienia na terenie Pastwa placówek. Zapraszam również do odwiedzania naszej strony Facebook (https://www.facebook.com/psselublin/), na której umieszczane są na bieżąco materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych.

Materiały edukacyjne:

bezpieczeństwo żywności

salmonella – ulotka 1

salmonella – ulotka 2


 • 0

Informacje o ubezpieczeniu w 2023

Category:ubezpieczenie,uczniowie,zdrowie

Drodzy Rodzice,

Decyzją Rady Rodziców przedłużona została współpraca dotycząca ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2023-2024 w firmie Wiener ze składką 50 zł rocznie.

Ubezpieczyć możecie Państwo swoje dzieci w następujący sposób:

 • Przekazać składkę 50 zł Skarbnikowi Klasy (przelewem lub gotówką);

 • Podpisać oświadczenie o chęci ubezpieczenia dziecka: u Skarbnika w formie listy grupowej lub donieść Skarbnikowi oświadczenie indywidualne;

 • Składkę i oświadczenia zbieramy do 30 września;

 • Polisa działa od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 r.;

 • Drugie dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 57 -ma 50% zniżki (25 zł)

UWAGA: Do polisy przypisany jest indywidualny opiekun (Grzegorz Zieliński – tel.: 608 574 432) – prosimy kontaktować się niezwłocznie po wypadku po informacje jak postępować w przypadku szkody, jak również przy wszelkich pytaniach dotyczących ubezpieczenia.

Załączamy materiały i szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia:

1. Oferta zakresem i sumami ubezpieczenia.
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zawierające tabelę uszczerbków na zdrowiu.
3. Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia wraz z numerem kontaktowym opiekuna polisy.
4. Oświadczenie grupowe (do wypełnienia podczas spotkania klasowego z rodzicami) oraz oświadczenie indywidualne (gdyby ktoś po spotkaniu rodziców chciał ubezpieczyć dziecko) dla rodziców wykupujących ubezpieczenie.
5. Formularz zgłoszenia szkody – rodzic zgłaszając szkodę powinien mieć uzupełniony taki formularz z pieczątką Szkoły i/lub podpisem Przewodniczącej Rady Rodziców (w miejscu Ubezpieczający)

 • 0
stypendia szkolne

Stypendia szkolne dla uczniów

Category:komunikat,ogłoszenia,stypendia,zasiłek

Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu kilka informacje dotyczących uzyskania stypendium szkolnego oraz zasiłku w naszym mieście.
Zasady przyznawania stypendium szkolnego uczniowi szkoły – załączniki:

Uchwała Rady Miasta wraz z regulaminem
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o przyznanie zasiłku dla ucznia
Informacje dotyczące składania wniosków
Oświadczenie obywateli Ukrainy
Instrukcja dla wnioskodawcy stypendium
Instrukcja dla wnioskodawcy zasiłku

 


 • 0

Dieta dziecka

Category:komunikat,obiady,ogłoszenia

Szanowni Państwo,

prosimy o zgłaszanie diety dziecka pod nr telefonu:

886 955 914 (Pani Beata Rutkowska – dietetyk firmy Eko Planet).


 • 0

Informacja w sprawie obiadów

Category:komunikat,obiady,ogłoszenia

WPŁAT ZA OBIADY UCZNIÓW SP 57  NALEŻY DOKONYWAĆ NA

INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE DZIECKA:

Numer konta bankowego dla płatności za obiady będzie widniał w dzienniku elektronicznym: wchodzimy na dziennik dziecka, zakładka: opłaty, następnie zakładka płatności (wcześniej należy zgłosić dziecko na obiady wypełniając kartę zgłoszenia dziecka na obiady (dostępna na stronie internetowej szkoły).

W tytule przelewu: Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za wrzesień 2023

kwota za obiady za wrzesień 2023: 19 dni x 5 zł= 95 zł

Wpłat za obiady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 11-09- 2023

Przypominamy, iż za datę wpłaty uznajemy wpływ środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły.


 • 0

Informacja w sprawie obiadów – 2023/2024

Category:kalendarz roku szkolnego,komunikat,obiady,ogłoszenia

Informacja w sprawie obiadów dla rodziców i opiekunów uczniów SP 57

Na rok szkolny 2023/2024

 1. Rodzice uczniów, którzy chcą korzystać z obiadów od września 2023 r. muszą wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia ucznia na obiady, która jest dostępna na stronie szkoły. Podpisaną kartę zgłoszenia oraz klauzulę RODO należy dostarczyć do szkoły:

– za pośrednictwem poczty: obiady@sp57.lublin.eu, (skan)

– bezpośrednio do sekretariatu szkoły,zlub wręczyć dziecku, aby przekazało ją poprzez wychowawcę.

Karta zgłoszenia ucznia na obiady obowiązuje do końca roku szkolnego tj. do 30 czerwca 2024 r., a rezygnacji z obiadów można dokonać w formie pisemnej w terminie do 25 dnia miesiąca ze skutkiem od 1 dnia następnego miesiąca.

Uczniowie, którzy chcą korzystać z obiadów szkolnych od 05 września 2023 r. muszą dostarczyć kartę zgłoszenia na obiady do dnia 04 września 2023 r..

 1. Płatności za obiady będą Państwo dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany z systemu VULCAN, widoczny przez Państwa po zalogowaniu się do systemu VULCAN, po wprowadzeniu karty zgłoszenia do systemu przez pracownika szkoły.

 2. Ważne! system odwoływania obiadów w przypadku absencji dziecka: można odwołać obiad od dnia następnego po zgłoszeniu w formie pisemnej wyłącznie wysyłając informację na maila: obiady@sp57.lublin.eu. do godz. 12.00. Informacja o rezygnacji z obiadów, która dotrze po godz. 12.00 w danym dniu oznacza, iż posiłek zostanie anulowany, nie od dnia następnego, ale kolejnego.

Bardzo ważne!: nieobecność dziecka w szkole zaznaczona w dzienniku elektronicznym nie oznacza, że obiad dla dziecka w tym dniu zostanie automatycznie anulowany – konieczny jest mail z taką informacją od rodziców.


grudzień 2023
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« lis   sty »

Archiwum

Skip to content