Category Archives: edukacja wczesnoszkolna

 • 0

Zgłoszenia i rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Category:edukacja wczesnoszkolna,kalendarz roku szkolnego,klasa 1,ogłoszenia,szkoła,Wirtualne Dni Otwarte

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują – zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 27 lutego do 13 marca 2023 r.
 2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych – rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 21 marca do 28 marca 2023 r.

Uwaga! Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego – informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – dostępne tutaj.
 • Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych – Uchwała Rady Miasta Lublin dostępna tutaj.
 • Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz określenie granic ich obwodów – Uchwała Rady Miasta Lublin dostępna tutaj.

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można

 • zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej w terminie 27.02-13.03.2023r.
 • rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 21.03.-28.03.2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin:

Postępowanie rekrutacyjne:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 21.03.2023 r. od godziny 8.00 do 28.03.2023 r. do godziny  14.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 31.03.2023 r. godz. 12.00.
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 03.04.2023 r. od godziny 12.00 do 14.04.2023 r. do godziny  14.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17.04.2023 r. godz. 13.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 •  kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 •  rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły   Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
 • oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
 •  jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

 • 0

Rozstrzygnięcie konkursów na kartki świąteczne

Category:edukacja wczesnoszkolna,konkurs,Konkurs 4-8 SP,świetlica,szkoła,uczniowie

Przedstawiamy wyniki dwóch konkursów na kartki świąteczne:

W świetlicowym konkursie na kartkę świąteczną dla uczniów klas 1- 3

1. miejsce zajęła uczennica klasy 3c Julia Krawczyńska,

2. miejsce- Maria Małek z klasy 1b,

3. miejsce- Julia Otachel z klasy 3b,

Wyróżnienia otrzymali: Emilia Wasilewska 1c, Klara Próchniak 2a, Nikodem Kucharski 2b, Barbara Chabudzińska 2c, Milena Zielińska 3a i Jagoda Kulikowska 3d.

W obradach jury wzięli udział również uczniowie, którym bardzo dziękujemy za nieocenioną pomoc 🙂

W konkursie na kartkę świąteczną z życzeniami w języku obcym dla uczniów klas 4- 8:

1. miejsce zajęła Aleksandra Pokora z klasy 8c, która wykonała kartkę w języku hiszpańskim,

2. miejsce- Julia Janeczek z klasy 8c (język hiszpański),

3. miejsce- Gabriel Szkutnik z klasy 4b (język angielski),

Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy. Serdecznie im gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w następnych konkursach 🙂

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wyróżnionych kartek!

Skład jury:

uczniowie:

Natalia Szydłowska 1a

Maria Napora 1b

Diana Duda 2b

Maria Woś 2c

Miłosz Szysiak 3b

Maja Mieszkowska 3d

nauczyciele:

Bożena Długosz

Joanna Giemza

Katarzyna Kordowska

Joanna Pietroń

Michał Wagner


 • 0

II edycja Szkolnego Konkursu Patriotycznego “Tak czuję Ojczyznę mą wolną”

Category:edukacja wczesnoszkolna

Uczniowie klas I-III, chcąc uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięli udział w II edycji Szkolnego Konkursu Patriotycznego “Tak czuję Ojczyznę mą wolną”. Młodzi artyści zaprezentowali się w trzech kategoriach: recytatorskiej, wokalnej i instrumentalnej. Przygotowali utwory o tematyce patriotycznej. Odważnie wystąpili wykorzystując swoje talenty. W ten sposób, najpiękniej jak potrafili, wyrazili swoją miłość do Ojczyzny i wdzięczność przodkom za przelaną krew w jej obronie.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów w poszczególnych kategoriach:

Kategoria recytatorska:

 1. Pola Jakubczyk, Miłosz Szysiak
 2. Zofia Gwarda, Hubert Łowicki
 3. Alan Drąg, Filip Noga

Wyróżnienie: Barbara Chabudzińska, Kazimierz Koper, Milena Ficek, Kornelia Smyk

Kategoria wokalna:

 1. Zuzanna Mazur, Klara Próchniak, Julia Polska
 2. Róża Chitrosz, Amelia Łoboda, Melania Wachowicz
 3. Zofia Kulikowska, Zuzanna Gałat-Dereszczuk, Maja Małek

Wyróżnienie: Maja Wereska, Hubert Drapsiak

Kategoria instrumentalna:

 1. Michał Albiński
 2. Przemysław Jankowski
 3. Stanisław Sipiński

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom włożonego w występ serca, a rodzicom szczególnie dziękujemy za pomoc w organizacji części przesłuchaniowej i wszelkie formy wsparcia swoich pociech m. in. w doborze repertuaru czy opanowania wybranego utworu.

Organizatorki konkursu


 • 0

Mamy MISTRZÓW FRAZEOLOGII!!!

Category:biblioteka,edukacja wczesnoszkolna

Szkolny Konkurs Frazeologiczny „Przysłowia chodzą mi po głowie” dedykowany klasom I-III został rozstrzygnięty.
Wyłoniliśmy Mistrzów Frazeologii na każdym klasowym poziomie.
Poznajcie ich:

Klasy I:

Łozak A. 1a
Skiba Z. 1a
Mącik J. 1a
Laskowski S. 1a
Kieliszek A. 1b
Golemba F. 1c
Borek O. 1c

Klasy II

Maciejewska E. 2b
Otachel J. 2b
Krawczyńska J. 2c
Kulikowska J. 2d
Chyła B. 2d

Klasy III

Rydz P. 3a
Wróbel N. 3b
Prytek I. 3c

Bardzo dziękujemy uczestnikom II etapu konkursu, rywalizacja była na prawdę zacięta. Po przygotowaniach na pewno wiele przysłów chodziło każdemu po głowie. Gorąco gratulujemy naszym Mistrzom, którzy bezbłędnie rozwiązali test finałowy.
Zachęcamy do obejrzenia galerii.

Organizatorzy konkursu


 • 0

101. rocznica urodzin Jana Pawła II

Category:edukacja wczesnoszkolna,projekty

Klasy I-III w ramach szkolnego projektu “Wielcy Polacy” spotkali się w ostatnich dniach z Karolem Wojtyłą – Papieżem Polakiem. Świętowaliśmy 18 maja jego kolejną rocznicę urodzin. Uczniowie przygotowali piękne prezenty i napisali wspaniałe podziękowania. Z zaciekawieniem poznawali jego życiorys i zasługi dla naszej ojczyzny oraz całego świata. Zapraszamy do fotorelacji.


 • 0

Projekt architektoniczny 3b

Category:edukacja wczesnoszkolna,projekty

Klasa 3b właśnie sfinalizowała miesięczny Klasowy Projekt Architektoniczny. Uczniowie pracując w grupach zrealizowali kilkuetapowy projekt polegający na zebraniu i wyselekcjonowaniu informacji dotyczących wskazanej budowli, w tym określeniu jej położenia, celu wybudowania czy opisaniu jej wyglądu, zwracając także uwagę na użyte materiały. Następnie Młodzi Konstruktorzy i Architekci wykonali przestrzenne makiety lub rysunki tych architektonicznych cudów świata. Ostatnim etapem była prezentacja prac na forum klasy oraz opowiedzenie o wyjątkowości opisywanej budowli. Gratuluję wszystkim uczniom zaangażowania w realizację projektu oraz włożonego serca, by jego efekt był tak zachwycający jak same przedstawiane dzieła sztuki architektonicznej. Zapraszamy do fotorelacji.


 • 0

Projekty przyrodnicze klasy 3

Category:edukacja wczesnoszkolna,projekty

Za oknem wiosna w pełni. Kwitną kwiaty, drzewa z każdym dniem stają się coraz zieleńsze. Wiosnę widać również w szkole. W holu na 2 piętrze pojawiły się wiosenne ogrody – makiety wykonane według pomysłów uczniowskich. Po drugiej stronie korytarza wyeksponowane zostały plakaty dotyczące polskich parków narodowych. Prace przygotowała klasa 3a.


 • 0

DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

Category:biblioteka,edukacja wczesnoszkolna

8 maja obchodziliśmy wyjątkowy dzień – święto naszych Pań ze szkolnej biblioteki – p. Kasi, p. Dorotki i p. Moniki 🙂

Klasa 3 c postanowiła zrobić niespodziankę – przygotowała laurki oraz plakaty, które wywołały szczere uśmiechy na twarzach obdarowanych osób 🙂

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!


 • 0

Akcja pomocy charytatywnej w naszej szkole – marznące zwierzęta. Podsumowanie.

Category:biblioteka,edukacja wczesnoszkolna

Kiedy na dworze panowała jeszcze sroga zima, śnieg pokrył pola i dachy domów, a mróz szczypał w nosy i uszy, dowiedzieliśmy się, że starsza pani w okolicach Milejowa przygarnęła wiele psów, ale brakuje jej potrzebnych środków do utrzymania zwierząt. Akcję ogłosiła nasza Pani Sąsiadka z kiosku obok szkoły. Postanowiliśmy włączyć się w pomoc starszej pani w opiece nad zwierzętami, wiedząc, że temperatury poniżej zera utrzymają się jeszcze długo. Otrzymaliśmy wiadomość od Stowarzyszenia Milejów dla Zwierząt, że potrzebne są najbardziej: karma sucha i mokra, miski, koce i legowiska (nie mogą być z pierza), smycze, obróżki, szelki. Na prośbę o włączenie się w pomoc odpowiedziały wszystkie klasy 1-3. Wkrótce kilka razy wysłaliśmy pieskom potrzebne rzeczy i mnóstwo zdrowej karmy. Dzisiaj na dworze już jest ciepło, kwitną kwiaty, słońce grzeje mocno, a my otrzymaliśmy kilka słów podziękowania. Będziemy jeszcze wspierać w razie potrzeby ludzi o wielkich sercach, którzy w zimowym czasie dbają o bezdomne zwierzęta. A tymczasem my także dziękujemy naszym uczniom i ich rodzicom za tak piękny odzew podczas tej akcji.


 • 0

Dzień Ziemi 2021

Category:edukacja wczesnoszkolna

Już dziś, 22 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Ziemi ! Z tej okazji w każdej klasie króluje kolor zielony – nie tylko kojarzący się z wiosenną trawą, ale również nadzieją – na lepsze jutro. Wspólnie możemy zadbać o naszą planetę. A jak to zrobić? Zapytajcie naszych uczniów – z pewnością chętnie podzielą się swoją wiedzą 🙂

Zapraszamy do galerii, gdzie można podziwiać wytwory naszych najmłodszych ekologów.


grudzień 2023
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« lis   sty »

Archiwum

Skip to content