Category Archives: edukacja wczesnoszkolna

 • 0

 • 0

Świetlicowy konkurs na pisankę rozstrzygnięty!!!

Category:edukacja wczesnoszkolna,komunikat,konkursy EW

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które tak licznie 🙂 wzięły udział w świetlicowym konkursie na pisankę. Po burzliwych naradach jury przyznało 3 główne miejsca oraz 6 wyróżnień. Oto wyniki:

I miejsce Julia Polska z klasy 1b
II miejsce- Antoni Smolik z klasy 1d
III miejsce Marta Jankowska z klasy 3a.

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Niećko (1a), Iga Bukowska (1c), Zuzanna Gałka (2b), Ewa Pietrasiak (2b), Igor Grzegorczyk (2c) i Gabriela Podhorecka (2c).

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć nagrodzonych prac. 

ZOBACZ GALERIĘ

nauczyciele świetlicy 


 • 0

Projekt „Umiem pływać” 2020

Category:edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,komunikat,projekty,zdrowie

Szanowni Państwo ,

uprzejmie informujmy, że Wydział Sportu pozyskał środki finansowe z budżetu Ministerstwa Sportu na realizację w bieżącym roku projektu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I szkół podstawowych pn. „Umiem pływać”.

Ważne załączniki:

Informator o projekcie

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych

Deklaracja uczestnictwa uczniów (z klauzulą RODO)

 

 


 • 0

Wielki sukces czytelniczy 2b

Category:edukacja wczesnoszkolna,ogłoszenia,projekty,rozwój

Nasza klasa 2b zakończyła właśnie projekt czytelniczy o przewrotnej nazwie „Pożeracze książek”. Uczniowie przez miesiąc zaczytywali się w pozycjach polecanych przez naszą szkolną bibliotekę, a także własnych znalezionych na domowych półkach. Nikt nie przypuszczał, że klasę tak pochłonie czytanie, że łącznie w tak krótkim czasie „pożre” 413 książek!!!

Jesteśmy niesłychanie dumne z całej klasy, która zamierza, jak zapewnia, nadal rozsmakowywać się w czytelnictwie:)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z realizacji projektu.

Karolina Szajewska

Anna Garbacz


 • 0
Konkursy - literatura.png

Konkurs literacki

Category:edukacja wczesnoszkolna,kalendarz roku szkolnego,konkurs,Konkurs 4-8 SP

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim inspirowanym twórczością Jana Kochanowskiego. W VII edycji zachęcamy dzieci i młodzież do refleksji nad wszystkim, co dla nich trudne i bolesne. Temat pracy literackiej brzmi:  „Pociesz mnie, jako możesz – o dziecięcych troskach, żalach i frasunkach.”

Szkoła Podstawowa nr 57
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I – VIII      do udziału

w VII EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO
INSPIROWANEGO TWÓRCZOŚCIĄ JANA KOCHANOWSKIEGO

pt.Pociesz mnie, jako możesz – o dziecięcych troskach, żalach i frasunkach.”

KONKURS ORGANIZOWANY POD HONOROWYM PATRONATEM

LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 1. Cele konkursu:
 • kształtowanie postawy prorodzinnej;
 • zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Jana Kochanowskiego;
 • rozwijanie zainteresowań literackich inspirowanych twórczością „ojca literatury polskiej”;
 • rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;
 • rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych;
 • zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem oraz rozwijanie umiejętności obserwacji;
 • wyrażenie poglądów młodego pokolenia;
 • promowanie młodych talentów.

2. Adresat konkursu: uczniowie szkół podstawowych Lublina i Lubelszczyzny.

3. Informacje o pracy konkursowej:

 • W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie dotąd niepublikowane.
 • Ilość nadesłanych prac jest nieograniczona.
 • Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (do pobrania pod adresem https://sp57.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/01/karta-zgłoszeniowa-2020.docx ) zawierający dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Z chwilą złożenia prac Szkoła Podstawowa nr 57 im. J. Kochanowskiego w Lublinie zostaje właścicielem oryginałów otrzymanych egzemplarzy (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.
 • Nadesłane prace oceni jury konkursu powołane przez organizatorów.

Forma: opowiadanie (całkowita fikcja literacka autorstwa uczestnika konkursu) lub wiersz.

Treść: prace powinny być inspirowane twórczością Jana Kochanowskiego i odwoływać się do obecnych w niej  wartości oraz realizować temat przewodni: „Pociesz mnie, jako możesz – o dziecięcych troskach, żalach i frasunkach.”

Wydruk: nie więcej niż 5 stron A4, rodzaj i wielkość czcionki Times New Roman 12.

Należy przesłać również wersję elektroniczną pracy na adres: a.prochnicka@sp57.lublin.eu

4. Kryteria pracy literackiej:

 • zgodność z tematem,
 • samodzielność i oryginalność,
 • walory artystyczne,
 • wartości językowe.

5. Zgłaszanie prac:

 • autorskie prace wraz z kartami zgłoszeniowymi prosimy przesyłać/dostarczać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Krasińskiego 7

20-709 Lublin

z dopiskiem „Opowiedz Kochanowskiemu” 

 • karta zgłoszeniowa musi zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek autora, klasa, szkoła;  imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, kontakt (telefon lub mail nauczyciela)

6. Nagrody:

 • wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,
 • laureaci nagrody,
 • opiekunowie okolicznościowe podziękowania.

Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będzie publikacja na stronie internetowej naszej szkoły.

7. Terminy:

NOWY TERMIN: nadsyłanie prac do końca lutego!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Organizatorzy:

Agata Bielak tel. 607 952 880, mail: a.bielak@sp57.lublin.eu

Anna Próchnicka tel. 603 182 762, mail: a.prochnicka@sp57.lublin.eu

Karta zgłoszenia


 • 0

Konkurs „POLSKA MOJA OJCZYZNA”

Category:edukacja wczesnoszkolna,konkurs

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POLSKA MOJA OJCZYZNA”

I. Cele konkursu plastycznego:
1.Kształtowanie umiejętności tworzenia obrazów na określony temat dowolną techniką, rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej, odkrywanie własnych możliwości twórczych. Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci.
2.Odczuwanie radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej twórczości i możliwości jej eksponowania dla szerszego grona widzów .
3. Wdrażanie do współpracy rodziców dzieci ze szkołą,- możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.
4.Kształtowanie umiejętności pisania wierszy, opowiadań.
5.Budowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju.
II. Założenia
1.Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3.
Klasy 1-2 tworzą pracę plastyczną płaską, techniką dowolną.
Klasy 3 forma literacka (opowiadanie, wiersz).
2. Tematyka prac ściśle związana jest z tematem konkursu.
4. Dziecko może zgłosić na konkurs tylko 1 pracę.
5. Na konkurs należy przekazać prace plastyczne w formacie A3,literackie A4.
6. Zgłoszone na konkurs prace plastyczne muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą imię, nazwisko dziecka i Rodzica oraz klasę.
7. Prace należy złożyć u nauczycieli kl.1a lub 1b (Monika Sikora, Marta Chitrosz) s.102

8. Prace należy dostarczyć w terminie do 5 listopada.

III. Rozstrzygniecie konkursu.
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 7 listopada 2019 r.
2.Prace oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja, która zdecyduje o przyznaniu nagród za I, II, III miejsca, wyróżnienia oraz dyplomy za udział w konkursie.
3.O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy i wyróżnieni zostaną poinformowani odrębnym ogłoszeniem.
4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć prac w Internecie oraz z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


Zapraszamy do udziału- organizatorzy konkursu
Marta Chitrosz
Monika Sikora


 • 0

Uwaga! Konkurs :)

Category:edukacja wczesnoszkolna,konkurs,konkursy EW

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej do udziału w konkursie plastycznym pt. „Wspomnienia z wakacji”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

ZORGANIZOWANEGO DLA DZIECI Z KLAS

 I, II oraz III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 57 W LUBLINIE          

ORGANIZATOR:

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze SP nr 57 w Lublinie.

CELE KONKURSU:

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

– wyrabianie poczucia estetyki

– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki

– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

– profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I, II oraz III SP 57 i trwa:

od 10.09. 2019r. do 16.09.2019r.

Prace mogą być wykonywane dowolną płaską techniką plastyczną na formacie A3 (blok techniczny).

Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.

Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:

imię i nazwisko, wiek, klasa.

TERMINY:

Prace należy oddać w terminie do 16.09.2019 roku  swojej wychowawczyni.

ŻYCZYMY POWODZENIA!


 • 0

1 a z wizytą w lubelskiej komendzie

Category:edukacja wczesnoszkolna

Wizyta uczniów klasy 1a  w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji oraz Oddziale Prewencji 

Nasi najmłodsi uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta oraz rozszerzyć dotychczasową wiedzę na temat działania jednostek Policji. Darzony społecznym szacunkiem zawód policjanta cieszy się podziwem naszych uczniów, dlatego wizyta w oddziałach na pewno pozostanie na długo w pamięci pierwszoklasistów. Bardzo dziękujemy za tę wyjątkową możliwość zobaczenia z bliska sprzętu i wozów używanych do najtrudniejszych zadań. Dziękujemy także Policji za wytrwałą pracę nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszemu społeczeństwu.

ZOBACZ GALERIĘhttps://sp57.lublin.eu/photo-2018-2019/#


 • 0

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” edycja 2019

Category:edukacja wczesnoszkolna,Internet,projekty


W ramach kolejnego spotkania, realizowanego w naszej szkole programu autorskiego „@ w sieci” , nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 2019.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Nasi uczniowie obejrzeli film edukacyjny, każda klasa zaprezentowała przygotowane przez siebie scenki, hasła oraz plakaty związane z bezpieczeństwem w sieci. Na koniec spotkania odbył się quiz wiedzy.

Dzięki zgłoszeniu naszej inicjatywy , nasza szkoła otrzymała materiały edukacyjne, które mogliśmy przekazać uczniom i rodzicom.

galeria


 • 0
ferie - IMG_20190124_105255.jpg

Akcja „Bezpieczne ferie”

Category:edukacja wczesnoszkolna

Finał szkolnej akcji „Bezpieczne ferie” uświetniło spotkanie ze Strażą Miejską. Uczniowie mieli okazję utrwalić sobie wszystkie poznane w ostatnich dniach zasady, miedzy innymi: gdzie można zjeżdżać na sankach, gdzie jest bezpiecznie jeździć na łyżwach, jak się ubierać na zimowe wyjścia, że kask jest niezbędny na stoku narciarskim i wiele wiele innych niezwykle ważnych kwestii bezpieczeństwa zimą. Nasi goście zwrócili szczególna uwagę także na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym na wagę noszenie odblasków i jasnych ubrań szczególnie zimą. Nie zabrakło również przestrzegania najmłodszych przed kontaktami z nieznajomymi oraz w sytuacjach ze spotkaniem z atakującym psem. Quiz kończący spotkanie potwierdził, że nasi uczniowie nabyli niezbędną wiedzę, by potrafić bezpiecznie spędzić czas podczas nadchodzących ferii.

 

galeria


marzec 2024
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« lut   kwi »

Archiwum

Skip to content