Category Archives: gra

  • 0

„Mówcie, komu czego braknie…”

Category:gra

Pokój zagadek w 7 a

Grupa uczniów z klasy 7 a podjęła wyzwanie i zorganizowała dla swoich kolegów pokój zagadek na podstawie II części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Gra odbyła się w tajemniczej scenerii a wszystkie grupy pokonały trudności i zasłużyły na nagrodę, czyli prawdziwą ucztę. Na szczęście obeszło się bez ziaren gorczycy. Takie utrwalenie znajomości lektury przyda się teraz klasom ósmym. Na pewno dadzą sobie radę!


  • 0
POSTY - film.png

Jak przetłumaczyć film czy grę komputerową?

Category:gra,warsztaty dla uczniów

W piątek 23 lutego klasa 2d wraz z p. Joanną Wójcik wzięła udział w warsztatach tłumaczeniowych z j. angielskiego na Lingwistyce Stosowanej na UMCS-ie.

Read More

  • 0

Lapis Philosophorum

Category:gra Tags : 

W dniu  16 listopada czworo uczniów z klasy III b i III g wzięło udział w grze miejskiej „Lapis Philosophorum” zorganizowanej przez Szkołę Paderewski i Dom Słów.  Ta fabularna gra oparta była na różnych koncepcjach filozoficznych, które łączyła  idea czterech żywiołów i formuła kamienia filozoficznego. Celem uczestników było odnalezienie kamienia filozoficznego. Uczniowie  przy pomocy materiałów i wskazówek, które otrzymali na starcie ,musieli dotrzeć do ośmiu miejsc zaznaczonych na mapie Gry i zdobyć przynajmniej cztery, różne kamienie żywiołów. Na każdym z ośmiu przystanków uczestnicy musieli rozwiązywać zadania wybrane przez filozofów i w ten sposób otrzymywali jeden z żywiołów. Zdobycie przynajmniej czterech różnych żywiołów oznaczało  ukończenie Gry. Nasi uczniowie zdobyli wszystkie (8) kamienie żywiołów i zakończyli grę z sukcesem.
GRATULUJEMY!


marzec 2023
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« lut   kwi »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content