Category Archives: Internet

 • 0

BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI! – ZAPROSZENIE

Category:bezpieczeństwo,Internet,ogłoszenia,Wydarzenia

Szanowni Państwo/Drodzy Rodzice!

Rzeczywistość wirtualna jest światem towarzyszącym rozwojowi dzieci i młodzieży na co dzień. Jednak korzystanie z niej może stać się doświadczeniem negatywnym. Chcąc chronić dzieci przed negatywnymi skutkami działań w sieci musimy wiedzieć co im zagraża i jak sobie z tym radzić.

W 1999 roku powstał Program Komisji Europejskiej „Safer Internet”, który ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz zwalczania nielegalnych treści i spamu w Internecie. Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory).

Polskie Centrum Programu „Safer Internet” tworzą NASK (Państwowym Instytut Badawczy nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji) oraz Fundacja Dzieci Niczyje.  Przy tych instytucjach powstał w Warszawie punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – DYŻURNET.PL

W dniu 5 marca o godz. 17.00 zapraszamy na prelekcje p. Martyny Różyckiej (kierownik punktu Dyżurnet.pl), która po warsztatach z uczniami klas starszych, poprowadzi prelekcję dla nauczycieli i rodziców (głównie klasy 4-8), przedstawiając aktualne zagrożenia  i możliwości pomocy w trudnych sytuacjach związanych z w/w tematyką. Korzystanie z technologii dotyczy każdego dziecka oraz dorosłego dlatego prosimy o skorzystanie z możliwości  zdobycia informacji na ten temat
i licznego uczestnictwa w spotkaniu.

Informacje o działaniach NASK, Dyżurnet.pl wraz z szeroka bazą materiałów dla rodziców można znaleźć pod następującymi adresami:

raport NASK 2019 Nastolatki

NASK.pl

Dyzurnet.pl


 • 0

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” edycja 2019

Category:edukacja wczesnoszkolna,Internet,projekty


W ramach kolejnego spotkania, realizowanego w naszej szkole programu autorskiego „@ w sieci” , nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 2019.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Nasi uczniowie obejrzeli film edukacyjny, każda klasa zaprezentowała przygotowane przez siebie scenki, hasła oraz plakaty związane z bezpieczeństwem w sieci. Na koniec spotkania odbył się quiz wiedzy.

Dzięki zgłoszeniu naszej inicjatywy , nasza szkoła otrzymała materiały edukacyjne, które mogliśmy przekazać uczniom i rodzicom.

galeria


 • 0

„@ w sieci”

Category:edukacja wczesnoszkolna,Internet

W naszej szkole ruszył autorski program  „@ w sieci”, promujący zasady bezpiecznego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych.

Pierwsze zajęcia pt. „Z internetem za pan brat” wprowadziły uczniów klas młodszych w świat podstawowych pojęć związanych z internetem oraz ukazały korzyści i możliwe zagrożenia w sieci.  Dzieci poznały maskotkę programu – małpkę, która będzie im towarzyszyć przez cały cykl zajęć.

Na zakończenie spotkania odbyło się wręczenie nagród za konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji”.

 

Zapraszamy do galerii!

Anna Malik oraz Kamila Korcz-Puchała


 • 0

Spotkanie gimnazjalistów z policjantem

Category:Internet

W dniu 14.11.2017 r. nasi gimnazjaliści i uczniowie klas 7 SP spotkali się z aspirantem ds. nieletnich – p. Rafałem Trockim z Miejskiej Komendy Policji w Lublinie, który w ciekawy i przystępny sposób, odwołując się do codziennych sytuacji, przybliżył uczniom zagrożenia czyhające na nich w sieci.

Read More

 • 0

KLASA 1A PROGRAMUJE

Category:edukacja wczesnoszkolna,Internet,klasa 1,projekty

A cóż to była za niezwykła wizyta! Dnia 25. października klasę 1a odwiedziła niesamowita „rodzinka” ozobotów: Agata, Adam oraz Czaruś, a także biały Kotek. Najpierw uczniowie mieli za zadanie stworzyć robocikom specjalne trasy przejazdu. Należało wykazać się prawdziwą precyzją, by goście raczyli przejechać wyznaczonymi drogami.

Read More


kwiecień 2023
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« mar   maj »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content