Category Archives: kalendarz roku szkolnego

 • 0

Obiady w październiku 2022

Category:kalendarz roku szkolnego,komunikat,stołówka

WPŁAT ZA OBIADY UCZNIÓW SP 57 NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE NA

INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE DZIECKA:

Numer konta bankowego dla płatności za obiady widnieje w dzienniku elektronicznym wchodzimy na dziennik dziecka, zakładka: opłaty, następnie zakładka OPŁATY

W tytule przelewu: Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za październik 2022

kwota za październik 2022: 20 dni (bez 14.10.2022) x 4,40 zł= 88 zł

kwota za październik 2022: 21 dni (świetlica w dniu 14.10.2022) x 4,40 zł= 92,40 zł

Wpłat za obiady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10-10- 2022

Przypominamy, iż za datę wpłaty uznajemy wpływ środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły.


 • 0

Test Coopera dla wszystkich

Category:kalendarz roku szkolnego Tags : 

W piątek 30 września mieliśmy okazję sprawdzić poziom naszej sprawności fizycznej w Teście Coopera. „Test Coopera dla wszystkich” jest ogólnopolskim wydarzeniem sportowym, organizowanym od kilku lat jesienią i wiosną na pięknym i nowoczesnym stadionie lekkoatletycznym MOSIR.

Naszą szkołę reprezentowało aż 166 osób, 161 uczniów klas 4 – 8, dwoje nauczycieli i troje rodziców. Dla wielu z nas była to pierwsza okazja do udziału w masowej imprezie sportowej, rozgrywanej na prawdziwym stadionie. Cieszę się że pomimo nie najlepszej pogody z wielkim zapałem pokonywaliście każdy metr bieżni i gratuluję osiągniętych rezultatów.

P.S. I jeszcze jedno – byliśmy najliczniej reprezentowaną szkołą i otrzymamy nagrodę finansową na nowy sprzęt sportowy, dzięki któremu zajęcia WF osiągnął jeszcze wyższy poziom!

Moc, energia, endorfina!

R.Gospodarek


 • 0

Budżet Obywatelski

Category:kalendarz roku szkolnego

Wciąż można głosować na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na stronie:
https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/glosowanie/

Dwa projekty dotyczą okolicy LSM i naszych zaprzyjaźnionych placówek: SP29 i Przedszkola nr 33:

Linki do projektów:
O-7 https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/ix-edycja/projekty2023/podglad-projektu/?projectId=f99a54b8-59fe-41c5-8ea8-b7bae99c271e
D-93 https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/ix-edycja/projekty2023/podglad-projektu/?projectId=8de5a17c-1d78-4073-9cca-0f56d16d5729

Zachęcamy do głosowania. Pomóżmy w remoncie dróg, chodników i schodów, oraz stworzeniu skweru międzypokoleniowego i tablic edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców.


 • 0

Konkursy przedmiotowe 2022/23

Category:kalendarz roku szkolnego

Wszystkich uczniów i rodziców zachęcamy do zapoznania z regulaminem konkursów organizowanych przez LKO. Wszelkich informacji dotyczących zapisów udzielają nauczyciele uczący danego przedmiotu. Od 17 października rozpoczynają się szkolne eliminacje konkursów przedmiotowych.

Do pobrania: Regulamin, Terminarz oraz Zakres wymagań.

Zapraszamy do udziału w konkursach przedmiotowych.


 • 0

Pierwszy dzień jesieni w Krainie Rumianku

Category:kalendarz roku szkolnego

Klasa 2b i 2c postanowiła pierwszy dzień jesieni spędzić w Krainie Rumianku.


Swoją przygodę rozpoczęliśmy grą terenową, gdzie ważna była współpraca w poszczególnych grupach. Szukaliśmy pierścienia w soli , strzelaliśmy z łuku, rozpoznawaliśmy różne zioła, a nawet doiliśmy krowę 🙂

Odbyło się ognisko z kiełbaskami.

Wycieczkę zakończyliśmy warsztatami ,,Od ziarenka do bochenka” z pieczeniem pysznych rogalików 🙂


 • 0

Szkolny Budżet Obywatelski w SP 57 nabiera tempa

Category:kalendarz roku szkolnego,samorząd,samorząd uczniowski,uczniowie,warsztaty dla uczniów,Wydarzenia

 

We wtorek 20 września braliśmy udział w trzygodzinnych warsztatach, które w naszej szkole poprowadziły instruktorki z Fundacji Teatrikon. Naszym SBO będzie się opiekować wolontariuszka, pani Martyna. Bardzo dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniu wszystkim osobom, które w ten sposób rozpoczęły nasze zespołowe działania.
W środę natomiast Sara, Hania i Zuzia wraz z p. Katarzyną Nagacz uczestniczyły w kolejnym spotkaniu międzyszkolnym w Chatce Żaka. Już niedługo piszemy projekty! Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w giełdzie pomysłów 🙂
Relacja z 22.09 poniżej
Relacja z warsztatów


 • 0
dzień sportu

Miejski Dzień Sportu w SP 57

Category:kalendarz roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na Miejski Dzień Sportu w SP57
w sobotę, 24 września od godz. 11.00.

Szczegóły wydarzenia:

https://lublin.eu/lublin/esm2023/aktualnosci/miejski-dzien-sportu,45,4284,1.html

 • 0

Jak możemy bronić się przed hejtem w Internecie?

Category:kalendarz roku szkolnego

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczniowie klasy 5a, którzy wraz z wychowawczynią Joanną Poleszak wybrali się na warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa KUL w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Zostaliśmy zaproszeni do sali rozpraw, aby śledzić przebieg sporu pomiędzy Kopciuszkiem i jego złymi siostrami. Okazało się, że rozpowszechniane przez złe siostry materiały i zdjęcia obrażające Kopciuszka stanowią poważne naruszenie dóbr osobistych baśniowej bohaterki i, jako takie, są ścigane z mocy prawa. Kopciuszek wygrał sprawę, a jego złe siostry zostały zobowiązane sądownie do przeprosin, opłat sądowych i zadośćuczynienia. W tym pomysłowo zrobionym przedstawieniu mogli wziąć udział także widzowie, nasza Zuzia wcieliła się w postać jednej z sióstr, a Bartek, który głosował za wygraną Kopciuszka, wylosował jedną z nagród. Dla wszystkich nas jednak najważniejsza była nauka płynąca z tego spotkania: hejtowanie to czyn zabroniony prawnie, zatem hejtować nie wolno, a jeśli się zdarzy, możemy się przed nim skutecznie bronić.


 • 0

Klasy piąte czytają „Ballady i romanse”

Category:kalendarz roku szkolnego

Narodowe Czytanie to coroczna inicjatywa wspólnego czytania wybranej książki, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r.; rozpoczęła się wspólnym czytaniem „Pana Tadeusza”, zaś tegoroczną lekturą są „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. W klasach 5 już w przeddzień akcji odbyły się lekcje poświęcone twórczości naszego Wieszcza, podczas których wspólnie czytaliśmy i analizowaliśmy balladę „Pani Twardowska”. Owocem tego wydarzenia są karty pracy wyeksponowane przy pracowni polonistycznej.

   

 


 • 0

Lubelskie wspiera uzdolnionych

Category:kalendarz roku szkolnego

W roku szkolnym 2022/2023 Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Jednym z nich jest program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”. Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 w ramach programu, będą przyjmowane w terminie od 1 do 16 września 2022 r.

Więcej informacji na stronie www.lubelskie.pl 


październik 2022
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« wrz   lis »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content