Category Archives: klasa 1

 • 0

Zgłoszenia i rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Category:edukacja wczesnoszkolna,kalendarz roku szkolnego,klasa 1,ogłoszenia,szkoła,Wirtualne Dni Otwarte

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują – zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 27 lutego do 13 marca 2023 r.
 2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych – rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 21 marca do 28 marca 2023 r.

Uwaga! Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego – informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – dostępne tutaj.
 • Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych – Uchwała Rady Miasta Lublin dostępna tutaj.
 • Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz określenie granic ich obwodów – Uchwała Rady Miasta Lublin dostępna tutaj.

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można

 • zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej w terminie 27.02-13.03.2023r.
 • rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 21.03.-28.03.2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin:

Postępowanie rekrutacyjne:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 21.03.2023 r. od godziny 8.00 do 28.03.2023 r. do godziny  14.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 31.03.2023 r. godz. 12.00.
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 03.04.2023 r. od godziny 12.00 do 14.04.2023 r. do godziny  14.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17.04.2023 r. godz. 13.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 •  kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 •  rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły   Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
 • oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
 •  jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

 • 0

Projekt „Umiem pływać” 2020

Category:edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,komunikat,projekty,zdrowie

Szanowni Państwo ,

uprzejmie informujmy, że Wydział Sportu pozyskał środki finansowe z budżetu Ministerstwa Sportu na realizację w bieżącym roku projektu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I szkół podstawowych pn. „Umiem pływać”.

Ważne załączniki:

Informator o projekcie

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych

Deklaracja uczestnictwa uczniów (z klauzulą RODO)

 

 


 • 0
11 - DSC00094.jpg

Uroczyste pasowanie

Category:edukacja wczesnoszkolna,kalendarz roku szkolnego,klasa 1

W bardzo podniosłej atmosferze 15 października, przed pocztem sztandarowym,  w obecności naszej Pani Dyrektor, Rodziców oraz Nauczycieli odbyło się uroczyste pasowanie naszych najmłodszych uczniów.

Każda klasa, pod wodzą swojej wychowawczyni, zaprezentowała piosenki oraz wierszyki przygotowane specjalnie na tę uroczystość. Reprezentanci klas drugich również serdecznie powitali pierwszoklasistów w naszej szkolnej społeczności.

Jeszcze raz życzymy wielu sukcesów naszym Pierwszakom! 🙂

 

galeria

 

 


 • 0
Integracja_kl_1_2018 - motycz.jpg

Co widziała ALPAKA – czyli integracja pierwsza klasa

Category:edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,rozwój,warsztaty dla uczniów

10-11-12 października 2018 to czas wypraw klas pierwszych do Motycza Leśnego. Przed zbliżającym się pasowaniem na ucznia dzielni podróżnicy na Zaczarowaną Wyspę wykazali się siłą, wytrwałoscią, pomysłowością, współpracą i umiejętnością dobrej zabawy. Taniec, zajęcia z bezpieczeństwa, pieczenie bułeczek i poszukiwanie skarbu to tylko niektóre punkty pełnego wrażeń dnia.

Zapraszamy do galerii


 • 0

Wyprawka dla Pierwszaka :)

Category:klasa 1

Wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych

w roku szkolnym 2018/2019

 1. Piórnik z podstawowym wyposażeniem:

         ołówek miękki – 2 szt., gumka, temperówka, linijka,

         nożyczki z bezpieczną końcówką, klej w sztyfcie – 2 szt.

 1. Teczki papierowe formatu A4 – 2 szt.

 2. Zeszyty 16-kartkowe: w kratkę i w trzy linie.

 3. Kredki typu bambino (krótkie).

 4. Kredki ołówkowe miękkie.

 5. Obuwie na zmianę z gumową podeszwą + worek (najlepiej bawełniany).

 6. Zakup wyprawki artystycznej (bloki, farby, papiery kolorowe, plastelina, bibuła itp.) oraz strój na wf – po konsultacjach z wychowawcami podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 

 


 • 0
eko-tydz - IMG_20180427_152241_HDR.jpg

Bądź EKO!

Category:edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,konkurs

Bądź EKO! – pod takim hasłem upłyną w świetlicy cały tydzień 23-27 kwietnia.

Poniedziałek – Dzień Natury. W tym dniu dzieci z klas pierwszych przyszły ubrane na zielono i rozwiązywały zagadki przyrodniczo-ekologiczne oraz zapoznały się z kryteriami konkursu plastycznego na plakat „Przyroda – moja miłość”. Drugiego dnia w świetlicy było słonecznie za sprawą ubioru dzieci i uśmiechów na ich twarzach. Każde otrzymało odznakę   z napisem „Uśmiechnij się”. Środa była Dniem Ziemi, gdzie dominował kolor brązowy i jego odcienie. Uczniowie wysłuchali apelu ekologicznego i obejrzeli teatrzyk w wykonaniu czwartoklasistów pt.: „Dobre rady na złe odpady, czyli ekologiczny Czerwony Kapturek”.    Po wspólnie zaśpiewanej i zatańczonej z aktorami piosence udali się do swoich klas, gdzie wykonali niesamowite prace „Cuda z odpadów”. W czwartek dzieci ubrane na pomarańczowo lub czerwono przyniosły warzywa i owoce ponieważ był to Dzień Zdrowia.

Niespodzianką była wizyta pracowników Fundacji Medicover, którzy poprowadzili interesujące zajęcia „PoZdro” o prawidłowym odżywianiu dzieci w ich wieku. Uczniowie z niedowierzaniem  przekonali się ile cukru jest w coca-coli. W piątek podczas Dnia Ekologa odbyło się podsumowanie całego tygodnia ekologicznego: były wiersze ekologiczne recytowane przez uczniów czwartych klas, wystawa prac konkursowych i nagrody za nie, prezentacja klasowych ekologicznych haseł i mini-albumów o zwierzętach lub roślinach chronionych w Polsce, międzyklasowy quiz ekologiczny oraz najważniejsze –  złożenie przysięgi miłośnika przyrody. Na koniec pani wicedyrektor Agnieszka Szcześniak wręczyła nagrody  wszystkim uczestnikom tygodnia ekologicznego.

galeria

 Serdecznie dziękujemy za aktywny udział i zaangażowanie. Bądźmy EKO!  


 • 0
blok_zimowy - 20171215_095519.jpg

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem!” – ciąg dalszy

Category:edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,projekty

Za nami drugi blok tematyczny z Projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”, organizowanego pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy Agaty Kornahauser-Dudy, przez Fundację BOŚ.

Koordynator projektu w naszej szkole, pani Kamila Korcz-Puchała, przeprowadziła w klasie 1a następujące zajęcia:

 1. W białej krainie – ostrożnie z solą i cukrem
 2. Ruch to zdrowie
 3. Rysunek zdrowych słodyczy – konkurs
 4. Baw się z nami – owocami, warzywami!
 5. Słodkie życie – ulotki dla rodziców
 6. Promocja działań podjętych w szkole czyli wystawa prac dzieci

Można śmiało stwierdzić, że nauka przez zabawę to najatrakcyjniejsza forma zdobywania wiedzy. Potwierdzeniem tej tezy jest zaangażowanie uczniów podczas lekcji oraz uśmiech na ich twarzach. Zapraszamy do galerii!

 


 • 0

Wodna edukacja klas pierwszych

Category:edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,materiały edukacyjne

Z inicjatywy ONZ Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca. Ideą tego święta jest podkreślenie roli wody w życiu każdego człowieka oraz uświadomienie zagrożenia wiążącego się z jej brakiem.

Mieliśmy ogromną przyjemność gościć u siebie pracowników MPWiK Lublin, którzy zaprezentowali naszym najmłodszym uczniom prezentację multimedialną związaną z rolą wody. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci książki pt. „Wodna edukacja dla najmłodszych”. 

mpwik - 20180320_112948.jpg

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przeprowadzone zajęcia! I zapraszamy za rok 🙂


 • 0

WYNIKI BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Category:biblioteka,edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,zainteresowania

WYNIKI BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS 1 „Namaluję Ci książkę…”
Z radością informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs biblioteczny „Namaluję Ci książkę…”. Oto wyniki:
1 MIEJSCE
Marta Jankowska
Magdalena Kicia
2 MIEJSCE 
Bartosz Dziuba
Bartłomiej Ułanowicz
3 MIEJSCE
Martyna Jasińska
Alicja Kuczyńska
WYRÓŻNIENIA
Amanda Baran
Ewa Bednarska
Karolina Chwostek
Nina Romanek
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy do uczestnictwa w innych akcjach bibliotecznych.
 

 • 0
ozobot - IMG_20180223_114137.jpg

Ozobot w naszej klasie

Category:edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,projekty,warsztaty dla uczniów

Uczniowie klasy  1 „a” przez tydzień gościli u siebie ozobota. Pan E ( tak nazwały go dzieci 🙂 ) wprowadzał pierwszaki w świat programowania.  Poprzez zabawę z robocikiem uczyliśmy się planowania, postępowania zgodnie z instrukcją, kodowania ruchu. Zadania  wymagały od pierwszaków cierpliwości, skupienia i umiejętności współpracy.

Wszystko to dzięki udziałowi w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Uczymy dzieci programować”  organizowanym przez EduSense pod patronatem Kuratorium Oświaty i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Dziękujemy firmie EDU SENSE za udostępnienie ozobota naszym uczniom.

Galeria


wrzesień 2023
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« sie   paź »

Archiwum

Skip to content