Category Archives: Konkurs gimnazjalny

 • 0

Wyniki I Międzyszkolnego Konkursu „Chemistry in English”

Category:kalendarz roku szkolnego,konkurs,Konkurs 4-8 SP,Konkurs gimnazjalny

I miejsce: Wiktoria Rycerz SP 57 w Lublinie (klasa 8a)
II miejsce: Mateusz Płaza Zespół Szkół w Mętowie (klasa 8a)
III miejsce: Aleksandra Likos SP 57 w Lublinie (klasa 8a)

Wyróżnienia:
Maciej Szewczuk SP 57 w Lublinie (klasa 8a)
Weronika Szymborowska SP 57 w Lublinie (klasa 3d)

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za trud włożony w przygotowanie do konkursu.
Zwycięzcom gratulujemy!


 • 0
Konkurs_mitologiczny_2018 - IMG_20181130_081117.jpg

Konkursy i nowi czytelnicy biblioteki szkolnej

Category:biblioteka,Konkurs gimnazjalny

Konkurs mitologiczny

Drugi etap konkursu mitologicznego dla klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum wyłonił zwycięzców, którymi okazali się: Krzysztof Filip 3d – 1 miejsce, Julia Krupa 3d – 2 miejsce, Martyna Bartosik 3c i Mateusz Tetla 3e – 3 miejsce

W klasach piątych najlepsi byli Filip Dudziak w 5b i Natalia Laskowska w 5a. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy bardzo dobrej znajomości mitologii greckiej.

Ogłosiliśmy konkurs dla klas czwartych „Mistrz pięknego czytania” w którym uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności w trudnej sztuce głośnego czytania i interpretacji tekstu.

Mamy nowych czytelników!

Klasy pierwsze, które niecierpliwie czekały na możliwość wypożyczania książeczek, miały swoją pierwszą lekcję biblioteczną. Uczniowie dostali karty czytelników, poznali zasady zachowania w bibliotece, zobaczyli ile jest wartościowych i ciekawych książek w bibliotece. Regały opustoszały 😉

Konkurs_mitologiczny_2018 - IMG_20181130_081601.jpg

Konkurs_mitologiczny_2018 - IMG_20181130_081152.jpg


 • 0

Przecież tylko Polsce służę – wyniki konkursu

Category:Konkurs 4-8 SP,Konkurs gimnazjalny

Wyniki I EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO „Przecież tylko Polsce służę.”

 

Dnia 7 listopada 2018 r. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięskie prace. Po dokonaniu oceny jurorzy zadecydowali o przyznaniu nagród i wyróżnień w następujących kategoriach:

 • nagrody w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej otrzymali:

I miejsce – Julia Sipińska z klasy 1 a

II miejsce Mateusz Wasak z klasy 2 a

III miejsce Bartłomiej Dziuba z klasy 2 a

 

 • nagrody w kategorii uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej otrzymali:

I miejsce ex aequo – Amelia Szymczyk z klasy 4 a oraz Maksymilian Rożek z klasy 4 b

II miejsce Adam Borowiec z klasy 5 a

III miejsce Izabela Foryt z klasy 5 a

 

Wyróżnienia otrzymali:

Kaja Albińska z klasy 5 b

Gabriela Jaworska z klasy 5 b

Jan Małek z klasy 5 b

 

 • nagrody w kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej otrzymały:

I miejsce ex aequo – Iweta Dobosz z klasy 8 b oraz Wiktoria Rycerz z klasy 8 a

 

 • nagrody w kategorii uczniów gimnazjum otrzymały:

I miejsce – Patrycja Dekurgan  z klasy 3 g

II miejsce Julia Gregorowicz z klasy 3 f

III miejsce Emilia Król z klasy 3 a

 

Konkurs organizowany pod patronatem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie – fundatorem nagród, które zostaną wręczone Laureatom w piątek 9 listopada na uroczystym apelu z okazji świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości .

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY NAGRODZONYM UCZNIOM.

DZIĘKUJEMY RADZIE RODZICÓW

ORAZ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM  I OPIEKUNOM.

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI JUŻ ZA ROK!


 • 0

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ”

Category:konkurs,Konkurs 4-8 SP,Konkurs gimnazjalny,ogłoszenia

19 października w Galerii Malarstwa Muzeum Lubelskiego odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Konkurs honorowym patronatem objęli:

Prof. Wanda Półtawska

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Prezydenta Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk
Wśród publiczności gościliśmy – jak podczas każdej edycji konkursu – byłe więźniarki obozu KL Ravensbrück.

Prezentacje uczestników poprzedziły warsztaty kultury słowa, które poprowadziła aktorka filmowa i teatralna, p. Alicja Jachiewicz-Schmidt. Jury pod jej przewodnictwem, w skład którego weszły także p. Jolanta Polańska i p. Barbara Oratowska wyróżniło następujących recytatorów:

Kategoria szkół podstawowych i gimnazjów:
I miejsce
Wiktoria Pitura – uczennica Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
II miejsce
Alicja Konopka – uczennica Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu
Lena Majdanik – uczennica Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
III miejsce
Jakub Kołak – uczeń Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce
Magdalena Sędor – I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
II miejsce
Claudia Sbriglio – uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Aleksandra Rybak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
III miejsce
Aneta Pawliczek – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
Wyróżnienie
Natalia Uliasz – uczennica LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emilana Konopczyńskiego w Warszawie

Organizatorami Konkursu są: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego, Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 10 w Lublinie.


 • 0
Konkurs_recytatorski_2018 - konkurs_01.jpg

Eliminacje Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej …”

Category:konkurs,Konkurs 4-8 SP,Konkurs gimnazjalny,patriotyzm

Wojewódzkie eliminacje do II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

16 października 2018 r. w naszej Szkole odbyły się wojewódzkie eliminacje do II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

            Nad Konkursem honorowy patronat objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk.

Wiersze Grażyny Chrostowskiej i prozę obozową recytowali uczniowie siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści.

Jury w składzie:

p. Ewa Hadrian

p. Anna Łyczewska

p. Patryk Pawelec

ustaliło werdykt: 

I miejsce – Wiktoria Pitura, uczennica 3 klasy gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

II miejsce – Katarzyna Lendzion, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

III miejsce ex aequo

Zuzanna Kasperek, uczennica 3 klasy gimnazjum przy XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
Katarzyna Mendel, uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej

Laureatki I i II miejsca będą reprezentowały województwo lubelskie w finale konkursu ogólnopolskiego. Gala finałowa odbędzie się 19 października w Galerii Malarstwa Muzeum Lubelskiego.

Konkurs_recytatorski_2018 - konkurs_02.jpg


 • 0

Przecież tylko Polsce służę – konkurs

Category:historia,komunikat,konkurs,Konkurs 4-8 SP,Konkurs gimnazjalny,patriotyzm,rozwój

Szkoła Podstawowa nr 57
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
zaprasza

RODZICÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I – VIII

ORAZ KLAS III GIMNAZJUM

do udziału

w I EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO
Przecież tylko Polsce służę.”

1. Cele konkursu:

 • kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej;

 • podniesienie wiedzy historycznej na temat drogi Polski do odzyskania niepodległości;

 • zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami, a także z własna rodziną;

 • propagowanie piękna języka polskiego;

 • rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;

 • promowanie młodych talentów.

2. Adresat konkursu: uczniowie szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie oraz ich opiekunowie i krewni.

3. Informacje o pracy konkursowej:

 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz o tematyce patriotycznej.

 • Wiersz powinien być napisany samodzielnie.

 • Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs.

 • Forma i długość wiersza jest dowolna.

 • Wydruk: strona A4, rodzaj i wielkość czcionki Times New Roman 12.

 • Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Z chwilą złożenia prac Szkoła Podstawowa nr 57 im. J. Kochanowskiego w Lublinie zostaje właścicielem oryginałów otrzymanych egzemplarzy (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.

 • Nadesłane prace oceni jury konkursu powołane przez organizatorów.

4. Kryteria pracy literackiej:

 • zgodność z tematem,
 • samodzielność i oryginalność,
 • walory artystyczne,
 • wartości językowe.

5. Zgłaszanie prac:

 • autorskie prace prosimy przesyłać/dostarczać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie ul. Krasińskiego 7 20-709 Lublin z dopiskiem „Przecież tylko Polsce służę

 • praca musi zawierać następujące informacje: w przypadku ucznia: tytuł pracy, imię, nazwisko, klasę, szkołę; w przypadku członka rodziny ucznia: tytuł pracy, imię i nazwisko, kontakt (telefon lub mail)

6. Nagrody:

Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatorów konkursu wyłoni zwycięskie prace w następujących kategoriach:

 • uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,

 • uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej,

 • uczniowie gimnazjum,

 • rodziny uczniów,

wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci nagrody.

Dodatkowym wyróżnieniem dla autorów najciekawszych prac będzie publikacja na stronie internetowej naszej szkoły.

7. Terminy:

 • nadsyłanie prac: do 5 listopada 2018 r. ;

 • informacja o nagrodzonych pracach zostanie przekazana uczestnikom do dnia 7 listopada 2018 r.;

 • ogłoszenie wyników Konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 9 listopada 2018 r. w budynku naszej szkoły.

8. Konkurs organizowany pod patronatem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Organizatorzy:

Agata Bielak

Anna Próchnicka

 


 • 0

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY

Category:konkurs,Konkurs 4-8 SP,Konkurs gimnazjalny

Ogólnopolski Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 57 w Lublinie we współpracy z Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Zespołem Szkół ne 10 i IV Liceum Ogólnokształcącym. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA


grudzień 2023
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« lis   sty »

Archiwum

Skip to content