Category Archives: materiały edukacyjne

  • 0
AKCJE_MIASTA_LUBLIN - 3.-plakat_klikam_z_glowa_druk-1.jpg

Akcje prowadzone przez Prezesa UKE

Category:materiały edukacyjne,ogłoszenia

Mając na uwadze troskę o mieszkańców województwa lubelskiego zapraszamy do wzięcia udziału w kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE:
1. Wzmacniacze GSM
2. Wiem, co podpisuję
3. Klikam z głową.

AKCJE_MIASTA_LUBLIN - 3.-plakat_klikam_z_glowa_druk-1.jpg

AKCJE_MIASTA_LUBLIN - 1.-plakat_wzmacniacze-GSM-1.jpg

AKCJE_MIASTA_LUBLIN - 1.-plakat_wzmacniacze-GSM-1.jpg


  • 0

Wodna edukacja klas pierwszych

Category:edukacja wczesnoszkolna,klasa 1,materiały edukacyjne

Z inicjatywy ONZ Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca. Ideą tego święta jest podkreślenie roli wody w życiu każdego człowieka oraz uświadomienie zagrożenia wiążącego się z jej brakiem.

Mieliśmy ogromną przyjemność gościć u siebie pracowników MPWiK Lublin, którzy zaprezentowali naszym najmłodszym uczniom prezentację multimedialną związaną z rolą wody. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci książki pt. „Wodna edukacja dla najmłodszych”. 

mpwik - 20180320_112948.jpg

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przeprowadzone zajęcia! I zapraszamy za rok 🙂


  • 0

EkoLublin i my

Category:edukacja wczesnoszkolna,materiały edukacyjne,projekty

Nasza szkoła bierze udział w ekologicznym projekcie Urzędu Miasta pt. ” Lublin miasto ekologiczne”. Dnia 14 marca 2018 roku w klasie 1a odbyły się pierwsze zajęcia projektu pt. ” Odpady – jak z nimi postępować?”, prowadzone przez p. Annę Malik oraz p. Kamilę Korcz-Puchała. Podczas lekcji dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat następujących zagadnień: co to są odpady i jak z nimi postępować? ,”dzikie wysypiska” i skutki ich powstawania,  segregacja odpadów w domu, a także jak postępować z odpadami niebezpiecznymi i uciążliwymi. Po obejrzanej prezentacji multimedialnej uczniowie wykonali piękne plakaty promujące bycie eko 🙂

Foto


kwiecień 2023
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« mar   maj »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content