Category Archives: rekrutacja

 • 0

Rekrutacja – informacja dla rodziców

Category:kalendarz roku szkolnego,ogłoszenia,rekrutacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że dokumenty wewnętrzne SP 57 oraz bilans 7-latka i gotowość szkolną dziecka należało złożyć do 31 lipca 2023 roku.

Rodzice, którzy nie złożyli dokumentów proszeni są o ich dostarczenie.

https://sp57.lublin.eu/rekrutacja-do-klas-i-dokumenty/


 • 0

Rekrutacja uzupełniająca do klas I szkół podstawowych

Category:kalendarz roku szkolnego,komunikat,rekrutacja Tags : 

W rekrutacji uzupełniającej do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 biorą udział następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Władysława Kunickiego 116
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Adama Mickiewicza 24
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie, ul. Plażowa 9
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, al. Jana Długosza 8
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, ul. Szkolna 6
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, al. Józefa Piłsudskiego 26
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Kresowa 7/ul. Maszynowa 2
 • Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Wajdeloty 1
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, ul. Ireny Kosmowskiej 3
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie, ul. Róży Wiatrów 9
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, ul. Józefa Śliwińskiego 5
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie, ul. Biedronki 13
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, ul. Roztocze 14 /ul. Wielkopolska 55a
 • Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie, ul. Radzyńska 5
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie, ul. Przyjaźni 12
 • Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie, ul. Ignacego Rzeckiego 10
 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie, ul. Sieroca 13

Rekrutacja do oddziału integracyjnego:

 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22
 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2

Rekrutacja do oddziału sportowego – klasa pływacka:

 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkole. Rodzice składają wniosek zgłoszeniowy lub rekrutacyjny do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami i komisja rekrutacyjna w szkole rozpatruje wniosek.

W klasach pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin na rok szkolny 2023/2024 przygotowano 3423 miejsca. Łącznie do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 (według stanu na 10.05.2023 r.) zapisanych jest około 3200 kandydatów.

Oferty szkół dostępne są na stronie rekrutacji kandydata: 

https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News


 • 0

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK 2023/2024

Category:kalendarz roku szkolnego,komunikat,ogłoszenia,rekrutacja

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

! Informujemy, iż od 18.04.2023 r. do 31.05.2023 r.  należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów na nowy rok szkolny 2023/2024. !

Komplet  załączonych poniżej dokumentów należy wydrukować, szczegółowo uzupełnić  oraz podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 1. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI – dotyczy dzieci rekrutujących się spoza obwodu do 14.04.2023 r.

 2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 3. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU W OBWODZIE SP 57 W LUBLINIE

 4. DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (owoce i warzywa)

 5. PODANIE DO DYREKTORA – jeśli istnieje potrzeba

 6. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 7. WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ Z RELIGII/ETYKI

Dokumenty tj.:

 1. GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA (otrzymują Państwo z Przedszkola do którego uczęszczało dziecko)

 2. BILANS SIEDMIOLATKA (z Przychodni do której jest zapisane dziecko)

! Dostarczają Państwo nie później niż 31.07.2023 r. !


 • 0

SKŁADANIE I ZEBRANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK 2023/2024

Category:kalendarz roku szkolnego,komunikat,ogłoszenia,rekrutacja

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

! Informujemy, iż od 18.04.2023 r. do 31.05.2023 r.  należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów na nowy rok szkolny 2023/2024. !

Komplet  załączonych poniżej dokumentów należy wydrukować, szczegółowo uzupełnić  oraz podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 1. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI – dotyczy dzieci rekrutujących się spoza obwodu do 14.04.2023 r.

 2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 3. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU W OBWODZIE SP 57 W LUBLINIE

 4. DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (owoce i warzywa)

 5. PODANIE DO DYREKTORA – jeśli istnieje potrzeba

 6. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 7. WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ Z RELIGII/ETYKI

Dokumenty tj.:

 1. GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA (otrzymują Państwo z Przedszkola do którego uczęszczało dziecko)

 2. BILANS SIEDMIOLATKA (z Przychodni do której jest zapisane dziecko)

! Dostarczają Państwo nie później niż 31.07.2023 r. !


 • 0

Rekrutacja – ważne!

Category:kalendarz roku szkolnego,rekrutacja

Szanowni Państwo,

Od 27.02 rozpoczynamy rekrutację do Szkoły Podstawowej. Do dnia 13 marca możecie Państwo zgłaszać kandydatów z obwodu w Witrynie Kandydata.

 Informujemy, że do 31 marca 2023 roku należy również dostarczyć  następujące dokumenty :

 1. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 2. WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ RELIGII /ETYKI W SP 57
 3. RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA RODZICE/OPIEKUNOWIE SP 57
 4. DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (owoce i warzywa)

 • 0

Dla klas VIII – ważne i pomocne

Category:kalendarz roku szkolnego,rekrutacja

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Lublinie zaprasza w uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych, rodziców i opiekunów, do korzystania z „Informatora o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022”. Informator jest dostępny on-line.

Informator wraz z harmonogramem rekrutacji jest dostępny na stronie głównej KO w Lublinie pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .

W zakładce „Rekrutacja” – „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022” można znaleźć ważne kryteria wyboru szkoły przygotowane przez doradcę zawodowego (prezentacja „Wspieram, nie wybieram”).


 • 0

Rekrutacja do SP 57 – klasy IV i VII

Category:kalendarz roku szkolnego,rekrutacja

KLASA CZWARTA ORAZ KLASA SIÓDMA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA

do 19 marca 2020 r do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII w sekretariacie szkoły (tylko rekrutacja „papierowa” – prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków mailem na adres szkoły poczta@sp57.lublin.eu).

(wnioski można pobrać ze strony internetowej SP 57)

Uwaga! W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej (jako dokument, skan albo zdjęcie) i przesłać go na adres szkoły. Następnie, wypełniony wniosek rodzice drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do jednostki w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych. W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową.

7 kwietnia 2021 r. godz. 16.00 (o zmianach będziemy informować na bieżąco)
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego do klasy  VII dwujęzycznej angielskiej.

9 kwietnia 2021 r. godz. 15.00
Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy VII dwujęzycznej.

12 kwietnia 2021 r. godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy czwartej i siódmej.

Wnioski o przyjęcie do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum – informacja na stronie lublin.eu

Wnioski o przyjęcie do klasy VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum – informacja na stronie lublin.eu

Zarządzenie nr 5/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów.


 • 0

Wirtualne Dni Otwarte – dzień 5 … cd.

Category:Dni Otwarte,kalendarz roku szkolnego,rekrutacja,Wirtualne Dni Otwarte

Pozdrawia klasa 3a.
Zapraszamy do obejrzenia filmu, którego powstanie było możliwe dzięki współpracy uczniów, wychowawcy i zespołu rodziców. Staramy się, aby nasza klasa była zgraną drużyną złożoną z uczących się dzieci oraz wspierających pedagogów i rodziców; rzetelną, szczerą, otwartą, pomocną i przyjazną. Wszystko po to, aby uczniowie otrzymali skrzydła (jak w hymnie naszej szkoły), które pozwolą im z radością i wytrwałością poszerzać wiedzę oraz umiejętności.
W klasie trzeciej bardzo ważne jest przygotowanie dzieci do samodzielności w procesie uczenia się. Bardzo przydają się do tego narzędzia „OK nauczania”, czyli podawanie celu lekcji, kryteriów sukcesu do zadań – tych mniejszych i większych, a także informacje podsumowujące lekcję, zwrotne, samoocena i planowanie dalszej nauki. Pracujemy w oparciu o podręcznik, którego konstrukcja jest wpisana w tę ideę. Co tydzień część uczniów uczestniczy w zajęciach rozwijających, dla innej grupy prowadzone są cotygodniowe zajęcia uzupełniające. Systematycznie realizujemy program „Spójrz inaczej”, który kształtuje w młodych ludziach postawę szacunku do drugiego człowieka oraz pozwala rozpoznać i dobrze przeżywać emocje. Zaś na co dzień – pilnie się uczymy, wspólnie się bawimy, czasami zwiedzamy, zawsze się wspieramy. 🙂

Serdecznie dziękujemy Mamom zaangażowanym w stworzenie i przeczytanie wiersza o naszej szkole.

 • 0

Wirtualne Dni Otwarte – dzień 5

Category:Dni Otwarte,kalendarz roku szkolnego,rekrutacja,Wirtualne Dni Otwarte

Nasza klasa 3b dziś Wam prezentuje się. 

Dużo się u nas dzieje, 

Bo pomysłów mamy wiele. 

Projekt za projektem realizujemy, 

gdyż cały świat poznać pragniemy. 

Zgłębiamy tajniki wiedzy wszelakiej 

w poszukiwaniu rzeczywistości nie byle jakiej. 

Wszechstronnie się rozwijamy, 

w konkursach wszelakich sprawdzamy. 

Artystyczne w nas dusze drzemią, 

może niektórzy z nas szkolną scenę na deski teatru w przyszłości zamienią. 

Tańczymy, śpiewamy, na flecie melodie gramy, 

a i po włosku gadamy. 

Ruch kochamy:  

w “murarza” i “zbijaka” wciąż gramy. 

Książki “pożeramy”, ich nie oszczędzamy, 

biblioteki nie omijamy. 

Codziennie cele lekcji zapisujemy, 

ocen za ich realizację nie dostajemy. 

Samoocenie natomiast się poddajemy, 

bo sami już wiemy, co umiemy. 

Kryteria do sukcesu znamy 

i je światłami oznaczamy. 

Informacje zwrotne przez nauczyciela dane, 

to takie pomocne dłonie ku nam wyciągane. 

Musicie wiedzieć, że nasza szkoła jest okej

bo postępuje z nami fair play

My Was do niej zapraszamy, 

bo choć w 3b kalejdoskop osobowości znajdziecie,  

na nas i naszych słowach się nie zawiedziecie. 

Pomoc chętnie niesiemy,  

ale i ją przyjmujemy: 

“Spójrz inaczej” mówimy, 

“Trzy kroki do zgody” czynimy. 

Jeśli chcecie się przekonać,  

że nauka to fascynująca przygoda – 

ZAPRASZAMY! 

 W SP57 na Was wszyscy czekamy! 

Wasza bombowo błyszcząca i bajecznie barwna 3prezentuje dalej się: 

A teraz specjalnie dla Was za Naszym Patronem Janem Kochanowskim rapująco życzymy Wam “Na zdrowie” – klasa 3b: 


 • 0

Wirtualne Dni Otwarte – dzień 4

Category:Dni Otwarte,kalendarz roku szkolnego,rekrutacja,Wirtualne Dni Otwarte

Czyli co Rodzice mówią o Nas 🙂

Jeśli chcecie wiedzieć, co Rodzice naszych uczniów mówią o szkole, posłuchajcie Mamy Niny z klasy II, Mamy Bartka z klasy III oraz Mamy Ali z klasy I oraz Michasia z klasy III.

mama Ali i Michasia
mama Bartka
mama Niny

wrzesień 2023
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« sie   paź »

Archiwum

Skip to content