Category Archives: stypendia

  • 0
stypendia szkolne

Stypendia szkolne dla uczniów

Category:komunikat,ogłoszenia,stypendia,zasiłek

Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu kilka informacje dotyczących uzyskania stypendium szkolnego oraz zasiłku w naszym mieście.
Zasady przyznawania stypendium szkolnego uczniowi szkoły – załączniki:

Uchwała Rady Miasta wraz z regulaminem
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o przyznanie zasiłku dla ucznia
Informacje dotyczące składania wniosków
Oświadczenie obywateli Ukrainy
Instrukcja dla wnioskodawcy stypendium
Instrukcja dla wnioskodawcy zasiłku

 


  • 0

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

Category:kalendarz roku szkolnego,komunikat,ogłoszenia,stypendia

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 30 września 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”. Programy dofinansowane przez Unię Europejską realizowane będą przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W załączeniu przekazuję pismo, w którym przedstawione zostały szczegóły dotyczące programów stypendialnych.

Stypendia Marszałka Woj. Lubelskiego.pdf

Stypendium Marszałka Woj. Lubelskiego.docx


  • 0

Pomoc materialna

Category:stypendia

I. INFORMACJE WSTĘPNE DOT. POMOCY MATERIALNEJ TJ. STYPENDIÓW

I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH.

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz

wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie

Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą może być:

· rodzic/prawny opiekun – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

· uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;

· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA umożliwiającego

elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

– wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez

wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza

uczeń;

– wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym

i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;

– wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole do

której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu

przez pracownika szkoły.

Informacje o systemie obsługi wniosków o stypendia i zasiłki szkolne

znajdują się pod adresem https:/ / stypendia.edu.lublin.eu


  • 0

Stypendia szkolne – pomoc materialna

Category:kalendarz roku szkolnego,stypendia,uczniowie

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
Wnioskodawcą powinien być:

  • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
  • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
  • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

Więcej informacji tutaj


luty 2024
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
« sty   mar »

Archiwum

Skip to content