Drugi tydzień zimowych półkolonii

  • 0

Drugi tydzień zimowych półkolonii

Category:kalendarz roku szkolnego

Za nami drugi tydzień organizowanych półkolonii w naszej szkole.
Każdy dzień był wypełniony ciekawymi zajęciami , warsztatami i wspólną zabawą. Realizowany był również program profilaktyczny ,,Spójrz inaczej”.

W poniedziałek odbyły się zajęcia z karate , muzyka z bębnami , a na warsztatach każdy uczeń wykonał mydełko glicerynowe. Największą atrakcją okazał się pokaz bańki ogniowej 🙂

We wtorek pracowaliśmy z gliną, a wychowawcy wykonali z dziećmi wesołe bałwanki ze skarpety i ryżu.

We środę poznaliśmy techniki pracy tworzenia bransoletek z makramy , a na warsztatach z filcem powstały kolorowe kwiaty.

Czwartek spędziliśmy w teatrze , gdzie obejrzeliśmy spektakl ,,Dziób w dziób”, a na warsztatach ,,Lalka teatralna” poznaliśmy różne rodzaje lalek wykorzystywanych podczas przedstawień.

Nasze półkolonie zakończyliśmy wizytą w Skansenie – stworzyliśmy branzoletki z papieru, obejrzeliśmy teatrzyk cieni , poznaliśmy dawne zwyczaje życia i urządziliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek. Na koniec odbył się przejazd wozami 🙂

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas. W poniedziałek widzimy się na szkolnym korytarzu 🙂kwiecień 2023
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« mar   maj »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content