FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ”

  • 0

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ”

Category:konkurs,Konkurs 4-8 SP,Konkurs gimnazjalny,ogłoszenia

19 października w Galerii Malarstwa Muzeum Lubelskiego odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Konkurs honorowym patronatem objęli:

Prof. Wanda Półtawska

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Prezydenta Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk
Wśród publiczności gościliśmy – jak podczas każdej edycji konkursu – byłe więźniarki obozu KL Ravensbrück.

Prezentacje uczestników poprzedziły warsztaty kultury słowa, które poprowadziła aktorka filmowa i teatralna, p. Alicja Jachiewicz-Schmidt. Jury pod jej przewodnictwem, w skład którego weszły także p. Jolanta Polańska i p. Barbara Oratowska wyróżniło następujących recytatorów:

Kategoria szkół podstawowych i gimnazjów:
I miejsce
Wiktoria Pitura – uczennica Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
II miejsce
Alicja Konopka – uczennica Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu
Lena Majdanik – uczennica Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
III miejsce
Jakub Kołak – uczeń Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce
Magdalena Sędor – I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
II miejsce
Claudia Sbriglio – uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Aleksandra Rybak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
III miejsce
Aneta Pawliczek – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
Wyróżnienie
Natalia Uliasz – uczennica LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emilana Konopczyńskiego w Warszawie

Organizatorami Konkursu są: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego, Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 10 w Lublinie.


grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content