Jak możemy bronić się przed hejtem w Internecie?

  • 0

Jak możemy bronić się przed hejtem w Internecie?

Category:kalendarz roku szkolnego

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczniowie klasy 5a, którzy wraz z wychowawczynią Joanną Poleszak wybrali się na warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa KUL w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Zostaliśmy zaproszeni do sali rozpraw, aby śledzić przebieg sporu pomiędzy Kopciuszkiem i jego złymi siostrami. Okazało się, że rozpowszechniane przez złe siostry materiały i zdjęcia obrażające Kopciuszka stanowią poważne naruszenie dóbr osobistych baśniowej bohaterki i, jako takie, są ścigane z mocy prawa. Kopciuszek wygrał sprawę, a jego złe siostry zostały zobowiązane sądownie do przeprosin, opłat sądowych i zadośćuczynienia. W tym pomysłowo zrobionym przedstawieniu mogli wziąć udział także widzowie, nasza Zuzia wcieliła się w postać jednej z sióstr, a Bartek, który głosował za wygraną Kopciuszka, wylosował jedną z nagród. Dla wszystkich nas jednak najważniejsza była nauka płynąca z tego spotkania: hejtowanie to czyn zabroniony prawnie, zatem hejtować nie wolno, a jeśli się zdarzy, możemy się przed nim skutecznie bronić.


grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content