Konkurs literacki

 • 0
Konkursy - literatura.png

Konkurs literacki

Category:Konkurs 4-8 SP,ogłoszenia,rozwój,uczniowie,zainteresowania

Szkoła Podstawowa nr 57
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
oraz Patroni i Sponsorzy

zapraszają uczniów szkół podstawowych klas I – VIII do udziału

 w VI EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO INSPIROWANEGO TWÓRCZOŚCIĄ JANA KOCHANOWSKIEGO Pokaż Urszulce Kochanowskiej, jak dzisiaj wygląda świat szczęśliwego dziecka….

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem

Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Cele konkursu:

 • kształtowanie postawy prorodzinnej;
 • zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Jana Kochanowskiego;
 • rozwijanie zainteresowań literackich inspirowanych twórczością „ojca literatury polskiej”;
 • rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;
 • rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych;
 • zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem oraz rozwijanie umiejętności obserwacji;
 • wyrażenie poglądów młodego pokolenia;
 • promowanie młodych talentów.

Adresat konkursu: uczniowie szkół podstawowych Lublina i Lubelszczyzny.

Informacje o pracy konkursowej:

 • W konkursie biorą udział wyłącznie prace napisane indywidualnie, nigdzie dotąd niepublikowane.
 • Ilość nadesłanych prac jest nieograniczona.
 • Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.sp57.lublin.eu), zawierający dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Z chwilą złożenia prac Szkoła Podstawowa nr 57 im. J. Kochanowskiego w Lublinie zostaje właścicielem oryginałów otrzymanych egzemplarzy (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.
 • Nadesłane prace oceni jury konkursu powołane przez organizatorów.

Forma: opowiadanie (całkowita fikcja literacka autorstwa uczestnika konkursu) lub wiersz.

Treść: prace powinny być inspirowane twórczością Jana Kochanowskiego i odwoływać się do obecnych w niej  wartości oraz tematu konkursu: „Pokaż Urszulce Kochanowskiej, jak dzisiaj wygląda świat szczęśliwego dziecka…”

Wydruk: nie więcej niż 4 strony A4, rodzaj i wielkość czcionki Times New Roman 12.

Kryteria oceny pracy literackiej:

a) zgodność z tematem,

b) samodzielność i oryginalność,

c) walory artystyczne,

d) wartości językowe.

Zgłaszanie prac:

Autorskie prace w wersji papierowej w trzech egzemplarzach (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika) wraz z kartami zgłoszeniowymi prosimy przesyłać/dostarczać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Krasińskiego 7

20-709 Lublin

z dopiskiem „Opowiedz Urszulce”

oraz  w wersji elektronicznej na adres a.prochnicka@sp57.lublin.eu

Karta zgłoszeniowa musi zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek autora, klasa, szkoła; imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, kontakt (telefon lub mail nauczyciela).

Nagrody:

 • wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,
 • laureaci – nagrody,
 • opiekunowie – okolicznościowe podziękowania.

Dodatkowym wyróżnieniem dla autorów najciekawszych prac będzie publikacja na stronie internetowej naszej szkoły.

Terminy:

 • nadsyłanie prac: od 25 lutego do końca marca 2019 r.  ;
 • informacja o nagrodzonych pracach zostanie przekazana opiekunom;
 • O terminie ogłoszenia wyników powiadomimy uczestników i ich opiekunów.

Konkurs organizowany jest pod patronatem:

Wydziału Humanistycznego UMCS

Muzeum Literackiego Józefa Czechowicza w Lublinie

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Muzeum Lubelskiego

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM

oraz pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy:

Agata Bielak tel. 607-952-880

Anna Próchnicka tel. 603-182-762 mail:  a.prochnicka@sp57.lublin.eu

Regulamin

Karta zgłoszenia


czerwiec 2023
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« maj   lip »

Archiwum

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content