Konkursy i nowi czytelnicy biblioteki szkolnej

  • 0
Konkurs_mitologiczny_2018 - IMG_20181130_081117.jpg

Konkursy i nowi czytelnicy biblioteki szkolnej

Category:biblioteka,Konkurs gimnazjalny

Konkurs mitologiczny

Drugi etap konkursu mitologicznego dla klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum wyłonił zwycięzców, którymi okazali się: Krzysztof Filip 3d – 1 miejsce, Julia Krupa 3d – 2 miejsce, Martyna Bartosik 3c i Mateusz Tetla 3e – 3 miejsce

W klasach piątych najlepsi byli Filip Dudziak w 5b i Natalia Laskowska w 5a. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy bardzo dobrej znajomości mitologii greckiej.

Ogłosiliśmy konkurs dla klas czwartych „Mistrz pięknego czytania” w którym uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności w trudnej sztuce głośnego czytania i interpretacji tekstu.

Mamy nowych czytelników!

Klasy pierwsze, które niecierpliwie czekały na możliwość wypożyczania książeczek, miały swoją pierwszą lekcję biblioteczną. Uczniowie dostali karty czytelników, poznali zasady zachowania w bibliotece, zobaczyli ile jest wartościowych i ciekawych książek w bibliotece. Regały opustoszały 😉

Konkurs_mitologiczny_2018 - IMG_20181130_081601.jpg

Konkurs_mitologiczny_2018 - IMG_20181130_081152.jpg


grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content