O nas

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

z oddziałami dwujęzycznymi 

Nowa, przyjazna szkoła podstawowa na bazie bardzo dobrego gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi.

Mamy znakomitą lokalizację (LSM) z dużym, komfortowym parkingiem dla rodziców oraz w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe.

Od 1 września 2017 r. przyjmujemy uczniów do klas I, IV i VII.

W naszej szkole prowadzimy oddziały dwujęzyczne angielskie (od klasy VII) oraz innowację pedagogiczną z ratownictwa przedmedycznego (B jak bezpieczeństwo).
Do klasy pierwszej przyjmujemy dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu (na wolne miejsca).
Jesteśmy kameralną szkołą, dzięki czemu żaden uczeń nie jest anonimowy.

Zapewniamy bezpieczeństwo i kładziemy duży nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży, m.in. poprzez profesjonalne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe.

Proponujemy ciekawe programy wychowawcze i profilaktyczne.

Współpracujemy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, MDK „Pod akacją”.

* Realizujemy program oceniania kształtującego – przyjaznego, motywującego i wspierającego rozwój sposobu informowania o osiągnięciach dziecka (Program Szkoła Ucząca Się).

Lekcje odbywają się w godz. 7.30 - 15.30.

Świetlica czynna w godz. 6.30 – 16.30.

W ramach zajęć świetlicowych oferujemy: bezpłatne zajęcia językowe, cyrkowe, artystyczne, sportowe.

Uczniowie mają możliwość korzystania z indywidualnych szafek.

Szybki i regularny kontakt z rodzicami zapewnia dziennik elektroniczny.

* Proponujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych: zajęcia rozwijające umiejętności - przedmiotowe, językowe, plastyczne, chór i zespół instrumentalny, pierwsza pomoc, letnie i zimowe obozy sportowe, zajęcia na basenie, SKS i inne zajęcia sportowe.

Efektywnie rozwijamy talenty i zainteresowania uczniów.

Rozszerzony program nauki języka angielskiego oraz zajęcia z pierwszej pomocy już od pierwszej klasy.

Od klasy siódmej język hiszpański lub niemiecki.

Oprócz sali gimnastycznej i sali rekreacyjnej posiadamy kompleks boisk ORLIK 2012.


Skip to content