Pierwszy tydzień ferii zimowych za nami!

  • 0

Pierwszy tydzień ferii zimowych za nami!

Category:kalendarz roku szkolnego

Pierwszy tydzień ciekawych warsztatów i zabaw półkolonijnych za nami 🙂

Od poniedziałku do piątku w bieżącym tygodniu mury szkoły gościły codziennie przemiłych uczestników wypoczynku zimowego, który w naszej szkole na formę półkolonii. Uczniowie z klas 1-4 wraz z wychowawcami realizowali bogaty program zajęć.

Każdego ranka spotykaliśmy się w sali gimnastycznej, aby aktywnie rozpocząć dzień. Po śniadaniu każda z grup realizowała program, którego ważnym punktem były zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej”.  Później każdy z pięciu dni przynosił nowe atrakcje. W poniedziałek odbyły się warsztaty ratownictwa, pokazy karate i elementy nauki gry na djembe; we wtorek realizowaliśmy się artystycznie, wykonując ozdoby ceramiczne i pomysłowe prace w stylu string-art. Środa okazała się najlepszym dniem dla fanów sportu, ponieważ odbyliśmy aktywną lekcję wf w Strefie Wysokich Lotów, a także dla informatyków, którzy mogli zaprogramować duszki w Scratchu. Czwartek upłynął nam w atmosferze tańca, śpiewu i działań scenicznych, ponieważ gościliśmy zespół „Tańcobajek”. Najsłodszym dniem był piątek. Dlaczego? Uczestniczyliśmy w wycieczce do pijalni czekolady „Solidarność”, a podczas zorganizowanych tam warsztatów mogliśmy się wiele nauczyć o kakaowcach i przygotować… własną czekoladę. Oprócz tego oglądaliśmy pracę drukarki 3D. Całość uzupełniały codzienne pyszne obiadki, prace plastyczne, muzyka i kończące zajęcia aktywności sportowe.

A już dzisiaj rozpoczyna się drugi tydzień zimowych półkolonii w SP 57 🙂

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji:


kwiecień 2023
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« mar   maj »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content