Pomoc materialna

  • 0

Pomoc materialna

Category:stypendia

I. INFORMACJE WSTĘPNE DOT. POMOCY MATERIALNEJ TJ. STYPENDIÓW

I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH.

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz

wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie

Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą może być:

· rodzic/prawny opiekun – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

· uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;

· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA umożliwiającego

elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

– wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez

wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza

uczeń;

– wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym

i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;

– wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole do

której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu

przez pracownika szkoły.

Informacje o systemie obsługi wniosków o stypendia i zasiłki szkolne

znajdują się pod adresem https:/ / stypendia.edu.lublin.eu


grudzień 2023
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« lis   sty »

Archiwum

Skip to content