Przecież tylko Polsce służę – wyniki konkursu

 • 0

Przecież tylko Polsce służę – wyniki konkursu

Category:Konkurs 4-8 SP,Konkurs gimnazjalny

Wyniki I EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO „Przecież tylko Polsce służę.”

 

Dnia 7 listopada 2018 r. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięskie prace. Po dokonaniu oceny jurorzy zadecydowali o przyznaniu nagród i wyróżnień w następujących kategoriach:

 • nagrody w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej otrzymali:

I miejsce – Julia Sipińska z klasy 1 a

II miejsce Mateusz Wasak z klasy 2 a

III miejsce Bartłomiej Dziuba z klasy 2 a

 

 • nagrody w kategorii uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej otrzymali:

I miejsce ex aequo – Amelia Szymczyk z klasy 4 a oraz Maksymilian Rożek z klasy 4 b

II miejsce Adam Borowiec z klasy 5 a

III miejsce Izabela Foryt z klasy 5 a

 

Wyróżnienia otrzymali:

Kaja Albińska z klasy 5 b

Gabriela Jaworska z klasy 5 b

Jan Małek z klasy 5 b

 

 • nagrody w kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej otrzymały:

I miejsce ex aequo – Iweta Dobosz z klasy 8 b oraz Wiktoria Rycerz z klasy 8 a

 

 • nagrody w kategorii uczniów gimnazjum otrzymały:

I miejsce – Patrycja Dekurgan  z klasy 3 g

II miejsce Julia Gregorowicz z klasy 3 f

III miejsce Emilia Król z klasy 3 a

 

Konkurs organizowany pod patronatem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie – fundatorem nagród, które zostaną wręczone Laureatom w piątek 9 listopada na uroczystym apelu z okazji świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości .

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY NAGRODZONYM UCZNIOM.

DZIĘKUJEMY RADZIE RODZICÓW

ORAZ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM  I OPIEKUNOM.

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI JUŻ ZA ROK!


grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content