Spotkanie gimnazjalistów z policjantem

  • 0

Spotkanie gimnazjalistów z policjantem

Category:Internet

W dniu 14.11.2017 r. nasi gimnazjaliści i uczniowie klas 7 SP spotkali się z aspirantem ds. nieletnich – p. Rafałem Trockim z Miejskiej Komendy Policji w Lublinie, który w ciekawy i przystępny sposób, odwołując się do codziennych sytuacji, przybliżył uczniom zagrożenia czyhające na nich w sieci.
Policjant poruszył niezwykle istotną kwestię odpowiedzialności – uświadomił młodym ludziom, że telefon komórkowy i komputer są jak odciski palców, bardzo łatwo można ustalić ich użytkownika. Przestrzegł także przed konsekwencjami nieodpowiedzialnego wykorzystywania Internetu, co zwykle skutkuje dokonaniem cyberprzestępstwa.
Aspirant zwrócił uwagę młodzieży, że przejawami stalkingu są często zachowania im nieobce – np. przerabianie i publikowanie ośmieszających zdjęć czy filmów, wulgarne i złośliwe komentowanie, straszenie, ujawnianie sekretów, przechwycenie profilu, podszywanie się, zamieszczanie danych personalnych i zdjęć na portalach randkowych, celowe ignorowanie działalności w sieci, kradzież i przejęcie zasobów (np. w grze).
Podsumowując spotkanie, p. Trocki uczulił słuchających go z wielką uwagą gimnazjalistów, że swą nieroztropnością mogą skrzywdzić nie tylko siebie, ale także innych.


luty 2023
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
« sty   mar »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content