Stypendia szkolne 2017/2018

 • 0

Stypendia szkolne 2017/2018

Category:komunikat,szkoła

STYPENDIUM SZKOLNE  2018/2019

 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

 2. Wnioskodawcą powinien być:

 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto (od października – 528 zł) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi np. kradzieże, włamania, pożaru domu czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, itp).

KOMPLETNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY DO DNIA 17 września 2018 r.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia – PDF

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia – WORD

Oświadczenie o wysokości dochodu rodziny

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych


wrzesień 2023
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« sie   paź »

Archiwum

Skip to content