Tag Archives: obiady

  • 0

OBIADY – styczeñ 2022

Category:kalendarz roku szkolnego Tags : 

WPŁAT ZA OBIADY UCZNIÓW SP 57 NALEŻY DOKONYWAĆ NA

 INDYWIDULANE RACHUNKI BANKOWE DZIECKA:

Numer konta bankowego dla płatności za obiady będzie widniał w dzienniku elektronicznym : wchodzimy na dziennik dziecka, zakładka opłaty, następnie zakładka płatności

W tytule przelewu: Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za styczeń 2022

kwota za obiady za styczeń 2022: 16 dni (10.01-31.01.2022) x 3,80zł= 60,80

Wpłat za obiady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 14-01- 2022

Przypominamy, iż za datę wpłaty uznajemy wpływ środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły.


  • 0

OBIADY – wrzesień

Category:kalendarz roku szkolnego Tags : 

WPŁAT ZA OBIADY UCZNIÓW SP 57 NALEŻY DOKONYWAĆ NA

 INDYWIDULANE RACHUNKI BANKOWE DZIECKA:

Numer konta bankowego dla płatności za obiady będzie widniał w dzienniku elektronicznym : wchodzimy na dziennik dziecka, zakładka: opłaty, następnie zakładka płatności (wcześniej należy zgłosić dziecko na obiady wypełniając kartę zgłoszenia dziecka na obiady(dostępna na stronie internetowej szkoły)

Ważne: rachunki bankowe z roku ubiegłego są nieaktywne

Po zgłoszeniu dziecka na obiady (karta zgłoszenia) i wprowadzeniu go do systemu przez pracownika szkoły system wygeneruje dla płatności NOWY RACHUNEK BANKOWY

Prosimy nie dokonywać wpłat za obiady na stare rachunki bankowe.

W tytule przelewu: Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za wrzesień 2021

kwota za obiady za wrzesień 2021: 21 dni x 3,80zł= 79,80zł

Wpłat za obiady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10-09- 2021

Przypominamy, iż za datę wpłaty uznajemy wpływ środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły.


  • 0
obiad

Informacja w sprawie obiadów dla rodziców i opiekunów uczniów SP57 na rok szkolny 2021/2022

Category:kalendarz roku szkolnego Tags : 

  1. Rodzice uczniów, którzy chcą korzystać z obiadów od września 2021 r muszą wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia ucznia na obiady, która jest dostępna na stronie szkoły. Podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do szkoły:

– za pośrednictwem poczty: obiady@sp57.lublin.eu,

– bezpośrednio do sekretariatu szkoły,

-lub wręczyć dziecku, aby przekazało ją poprzez wychowawcę.

Karta zgłoszenia ucznia na obiady obowiązuje do końca roku szkolnego tj.: do 30 czerwca 2022, a rezygnacji z obiadów można dokonać w formie pisemnej w terminie do 25 dnia miesiąca ze skutkiem od 1 dnia następnego miesiąca.

Uczniowie, którzy chcą korzystać z obiadów szkolnych od 02 września 2021 muszą dostarczyć kartę zgłoszenia na obiady do dnia 01 września 2021.

  1. Płatności za obiady będą Państwo dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany z systemu VULCAN, widoczny przez Państwa po zalogowaniu się do systemu VULCAN, po wprowadzeniu karty zgłoszenia do systemu przez pracownika szkoły.
  2. Ważne!  system odwoływania obiadów w przypadku absencji dziecka: można odwołać obiad od dnia następnego po zgłoszeniu w formie pisemnej wyłącznie wysyłając informację na maila: obiady@sp57.lublin.eu. do godz. 12.00. Informacja o rezygnacji z obiadów, która dotrze po godz.12.00 w danym dniu oznacza, iż posiłek zostanie anulowany, nie od dnia następnego, ale kolejnego.

Bardzo ważne!: nieobecność dziecka w szkole zaznaczona w dzienniku elektronicznym nie oznacza, że obiad dla dziecka w tym dniu zostanie automatycznie anulowany – konieczny jest mail z taką informacją od rodziców.


  • 0

Płatności za obiady w grudniu 2017

Category:stołówka Tags : 

Prosimy o wpłacanie kwot za obiady uczniów SP 57 w nieprzekraczalnym terminie do 05.12.2017. Kwoty za obiady mogą być pomniejszone wyłącznie o ilość obiadów, z których zrezygnowali Państwo poprzez system elektroniczny ( proszę wygenerować sobie raport za listopad 2017 i pomniejszyć o taką kwotę). Prosimy nie zaokrąglać kwot i nie nadpłacać za obiady. W przypadku posiadania nadpłaty prosimy o pomniejszenie wpłaty za obiady za grudzień 2017 o kwotę nadpłaty. W przypadku nadpłaty, która nie zostałaby pokryta obiadami z grudnia 2017 prosimy o zgłoszenie się do księgowości w celu zwrotu środków na Państwa konta (Tel. 81 525 00 08 wew. 23). Wszystkie nadpłaty muszą zostać zwrócone na Państwa konta w grudniu 2017.

WPŁATY KWOT ZA OBIADY UCZNIOWIE SP 57

NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

nr rachunku bankowego:

41 1240 1503 1111 0010 0167 0265

z dopiskiem:

Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za grudzień 2017

UWAGA! KONTO DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW SZKOŁY

kwota za obiady za grudzień 2017: 16 dni x 3,60zł= 57,60zł (od 01.12-22.12.2017)

Wpłat za obiady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 5-12- 2017

Przypominamy, iż za datę wpłaty uznajemy wpływ środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły.

W przypadku braku wpłaty za obiady karta obiadowa zostanie zablokowana!


marzec 2024
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« lut   kwi »

Archiwum

Skip to content