Ubezpieczenia

Ubezpieczenia – Informacje

Propozycja ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci na rok szkolny 2022/2023.

Poniżej zamieszczamy szczegóły związane z ofertą ubezpieczenia NNW dla dzieci naszej Szkoły w firmie WIENER na rok 2022/2023:

 1. ofertę ze składką 50 zł,
 2. opis oferty wraz z danymi kontaktowymi do opiekuna polisy,
 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) z tabelą uszczerbków na zdrowiu,
 4. oświadczenie grupowe – lista zbiorcza,
 5. oświadczenie indywidualne – jeżeli jakiś Rodzic nie będzie mógł z różnych względów złożyć podpisu na liście powyżej. 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z opiekunem polisy:

Grzegorz Zieliński

tel.: 608 574 432

grzegorz.zielinski@ovb.com.pl

W przypadku wypadku, proszę kontaktować się z P. Grzegorzem, który deklaruje pomoc w efektywnym zgłoszeniu szkody i podpowiada jak optymalnie skorzystać z ubezpieczenia i wykorzystać wszystkie klauzule, jakie polisa zawiera.

Warto również zapoznać się z następującymi załącznikami.

Oferta Wiener 2022

Opis oferty Wiener 2022 Szkoła

Druk zgłoszenia szkody

Oświadczenie grupowe

Oświadczenie indywidualne

OWU Wiener Pakiet Oświata


marzec 2023
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« lut   kwi »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content