Wiadomości

Najnowsze wiadomości

„Sen poety”

Kinga Chłopek z klasy 8a została laureatką VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „Radość Pisania”. Za wiersz „Sen poety” inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego otrzymała III miejsce. Cieszymy się z tego, że została doceniona niezwykła wrażliwość Kingi. Życzymy jej nowych pomysłów i kolejnych sukcesów literackich! https://www.kcecak.krakow.pl/index.php

Read More

Mamy MISTRZÓW FRAZEOLOGII!!!

Szkolny Konkurs Frazeologiczny „Przysłowia chodzą mi po głowie” dedykowany klasom I-III został rozstrzygnięty.

Read More

OBIADY – czerwiec 2021

WPŁAT KWOT ZA OBIADY UCZNIOWIE SP 57 NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie na indywidualne rachunki bankowe dziecka z dopiskiem: Nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady za czerwiec 2021 kwota za obiady za czerwiec 2021: 16 dni x 3,60zł= 57,60zł. W przypadku dzieci klas 1-3 proszę o kontakt

Read More

Test Coopera – Sprawdź swoją kondycję

Po wielu miesiącach mocno ograniczonej aktywności fizycznej nadszedł czas na sprawdzenie swoich możliwości.

Read More

Źródło światła Faraona

Z ogromną radością informujemy, że uczeń klasy 4a Bartek Dziuba otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie literacko-fotograficznym.

Read More

101. rocznica urodzin Jana Pawła II

Klasy I-III w ramach szkolnego projektu “Wielcy Polacy” poświęcili ostatnie dni na spotkanie z Karolem Wojtyłą – Papieżem Polakiem.

Read More

Projekt architektoniczny 3b

Klasa 3b właśnie sfinalizowała miesięczny Klasowy Projekt Architektoniczny.

Read More

Projekty przyrodnicze klasy 3

Za oknem wiosna w pełni. Kwitną kwiaty, drzewa z każdym dniem stają się coraz zieleńsze. Wiosnę widać również w szkole.

Read More

DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

8 maja obchodziliśmy wyjątkowy dzień – święto naszych Pań ze szkolnej biblioteki – p. Kasi, p. Dorotki i p. Moniki 🙂

Read More

Zmiana zasad korzystania z obiadów w SP 57

Informujemy, iż od stycznia 2021 zmieniły się zasady korzystania z obiadów w SP57

Read More


Czerwiec 2021
PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Maj   Lip »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content