Wiadomości

Najnowsze wiadomości

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Serdecznie gratulujemy wyników egzaminu ósmoklasisty!

Read More

Miejskie inspiracje

Trwa Lubelski Festiwal Nauki. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ciekawych warsztatach i spotkaniach. Klasa 6a uczestniczyła dzisiaj w grze miejskiej „Zainspiruj się Lublinem”. Spacer po Starym Mieście połączony z odkrywaniem jego tajemnic dostarczył szóstoklasistom wielu wrażeń. Odwiedzili Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Dom Słów. Wrócili zaciekawieni architekturą i historią Lublina, obdarowani upominkami

Read More

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla uczniów uzdolnionych

Jak w ubiegłych latach, 1 września 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”. Wnioski przyjmowane są do 22 września 2021r.

Read More

Pomoc materialna

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz …

Read More

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/22

Propozycja ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci na rok szkolny 2021/2022,
które będzie obowiązywać od 1 września 2021 r.

Read More

Zebrania z Rodzicami

Tags : 

W roku szkolnym 2021/22 zapraszamy na zebrania i konsultacje w następujacych terminach: 09.09.21 zebranie ( klasy 1 i 4 stacjonarnie, pozostałe klasy – zdalnie, link przekażą wychowawcy przez dziennik elektroniczny)klasa 1a sala 105klasa 1b sala 107klasa 1c sala 106klasa 4a sala 204klasa 4b sala 208klasa 4c sala 8 Klasy 1-3 godz. 16.30 Klasy 4-8 godz.

Read More

Rachunek bankowy dla wpłat za obiady

Informujemy, iż w przypadku, gdy dziecko zostało zgłoszone na obiady w roku szkolnym 2021/2022 …

Read More

Narodowe Czytanie

Może młodsi uczniowie jeszcze nie wiedzą, co znaczy dulszczyzna, ale mieli właśnie okazję posłuchać na żywo (przez szkolny radiowęzeł) fragmentów „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w znakomitym wykonaniu.

Read More

Plan lekcji 2021/2022

Plan lekcji dla klas na rok szkolny 2021/2022

Read More

OBIADY – wrzesień

Tags : 

WPŁAT ZA OBIADY UCZNIÓW SP 57 NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDULANE RACHUNKI BANKOWE DZIECKA

Read More

Witaj, szkoło!

początek roku

Read More


wrzesień 2021
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« sierpień   październik »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content