Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe 2018/2019

Przedmiot

Nauczyciel

Nazwa zajęć

Termin

Sala

Typ zajęć

Język polski

Beata Barakszyn

“Granice mojego języka są granicami mojego świata” - koło polonistyczne

Środa

14.40 – 15.30

206

“Granice mojego języka są granicami mojego świata” - koło polonistyczne

Czwartek 13.55 - 14.40

206

Agata Bielak

Język polski przed egzaminem gimnazjalnym

Termin - (co dwa tygodnie):

poniedziałek 13.55 - 14.40 klasa 3b

wtorek 13.55 - 14.40 klasa 3e

środa 13.55 - 14.40 klasa 3a

czwartek 13.55 - 14.40 klasa 3c

206

rozwijająco-uzupełniające

Anna Próchnicka

Zajęcia dla klas 5 SP

Czwartek

(co 2 tygodnie) 13.55

205

Rozwijająco -uzupełniające

Dorota Frąk Katarzyna Sulczyńska

Zajęcia ortograficzne

Termin uzgadniany z uczniami

Biblioteka

Rozwijające

Spotkania z książką (dla klas młodszych)

Termin uzgadniany z uczniami

Biblioteka

Rozwijające

Historia

Iwona Zawistowska

Koło historyczne – przygotowanie do konkursów

Wtorek

14.30

207

Rozwijające

Konsultacje/zajęcia dla uczniów klas 3

Środa

13.55

207 lub 208

Uzupełniające

Koło podróżnicze

Czwartek

(co 2 tygodnie) 13.55

208

Rozwijające

Matematyka

Joanna Wierchoła

Zajęcia przygotowujące do egzaminu (kl.3c,3c,3d)

Poniedziałek 13.05 – 14.40

Rozwijająco -uzupełniające

Zajęcia przygotowujące do egzaminu (kl.3b)

Czwartek 13.05 –13.50

204

Rozwijająco -uzupełniające

Zajęcia dla klasy 4b

Rajdy

Soboty - termin ustalany z uczniami

Rozwijające

Justyna Zielińska

Przygotowanie do egzaminu z matematyki

(kl.3e i 3d-chłopcy)

Poniedziałek 13.55 – 14.40

8

Rozwijająco -uzupełniające

Przygotowanie do egzaminu z matematyki (kl.8a)

Poniedziałek 14.50 – 15.35

8

Rozwijająco -uzupełniające

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze (kl.7a, 7b)

Czwartek 13.55 – 14.40

8

Rozwijająco -uzupełniające

Przygotowanie do egzaminu z matematyki

(kl.3d-dziewczyny)

Czwartek 14.40– 15.35

8

Rozwijające

Jerzy Mitura

Koło matematyczne

Poniedziałek 7.30 – 8.15

8

Rozwijające

Anna Pastwa

Koło matematyczne

Piątek

13.05 – 13.50

204

Rozwijające

Matematyka dla kl.5

Poniedziałek 13.55 – 14.40

205

Uzupełniające

Matematyka dla kl.4

Czwartek 13.55 –14.40

204

Rozwijająco -uzupełniające

Język angielski

Marzena Smyk

Zajęcia wyrównujące wiedzę dla klas 3

Czwartek 13.55 –14.40

Uzupełniające

Joanna Wójcik

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Poniedziałek 13.05 – 14.40

7

Rozwijające

Piotr Skubiński

Multimedialny angielski, klasa IVa

Wtorek

13.55-14.40 Czwartek

13.55-14.40

7

Rozwijające

Język niemiecki

Dominika Brzozowska -Skowronek

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

Piątek

13.55 – 14.40

101

Rozwijająco -uzupełniające

Język hiszpański

Katarzyna Kordowska-Woch

Zajecia wyrownawcze z języka hiszpańskiego

Środa

14.45

102

Uzupełniające

Zajecia z języka hiszpańskiego dla kl.1 i kl.2

13.05 -

102 lub 105

Rozwijające

Język włoski

Karolina Szajewska

"Ciao Bella Italia!" -zajęcia przygotowujące do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Włoszech "Italiada" dla klas starszych

Sobota

9.00 – 10.30

107

Rozwijające

Fizyka

Bożena Walicka- Kryńska

Zajęcia z fizyki dla klas 3 gimnazjum

Czwartek 13.55 –14.40

216

Uzupełniające

Biologia

Anna Wójtowicz

Konsultacje z biologii dla kl.8 SP, 3GIM

Poniedziałek 14.45 - 15.30

218

Uzupełniające

Konsultacje z biologii (kl.5)

Środa

13.05 - 13.50

218

Uzupełniające

Konsultacje z biologii

Wtorek

13.55 – 14.40

218

Rozwijające

Geografia

Monika Szumera

Zajęcia uzupełniające wiedzę

Środa

13.55 – 14.40

220

Uzupełniające

Chemia

Jolanta Saran

Zajęcia z chemii

Czwartek 13.55 – 14.40

201

Rozwijająco -uzupełniające

Katarzyna Baczewska

Kółko chemiczne

Piątek

14.45

201

Rozwijające

Plastyka

Marta Mikulec

Kółko plastyczne

Wtorek

13.55 -14.40

9

Rozwijające

Muzyka

Marek Fedor

Chór / Zespół

Poniedziałek 13.05-14.45

10

Rozwijające

Technika

Elżbieta Orzechowska

Zajęcia z techniki dla kl.3 gimnazjum

Czwartek 13.50 – 14.40 (co 2 tygodnie)

Uzupełniające

Wychowanie fizyczne

Joanna Pietroń

LZS – SKS - piłka koszykowa dziewcząt

Poniedziałek 14.40 – 15.40 Środa

13.55 - 14.55

Rozwijające

Wychowanie fizyczne dla klas 5 i 4

Uzupełniające

Beata Juszczyk

Siatkówka dla klas 7, 8 SP oraz 3 GIM

Wtorek

14.40-16.10

sala gimnas-tyczna

Rozwijające

Wojciech Kloc

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

Środa

14.40

Boisko /sala gimnasyczna

Rozwijające

Krzysztof Szrubka

Samoobrona oparta na technikach Taekwondo

Termin po uzgodnieniu z uczniami

sala gimnas-tyczna

Rozwijające

Edukacja wczesno -szkolna

Karolina Szajewska

"Myślę logicznie" -zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia dla klasy 1b

Wtorek

12.00 – 12.45

106

Rozwijające

"Ćwiczenie czyni mistrza" -zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla kl. 1b

Środa

9.15 - 10.00

2

Uzupełniające

Kinga Kołodziejczyk

Zajęcia dla klasy 2b

Poniedziałek 7.30–8.15

107

Uzupełniające

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Wtorek

14.45 – 15.30

107

Rozwijające

Kamila Korcz-Puchała

Zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. 1c

Wtorek

12.00-12.45 (od X)

Uzupełniające

Zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. 1c

Piątek

8.20-9.05

(od października)

Rozwijające

Anna Malik

"Radzę sobie coraz lepiej" – zajęcia dla klasy 2a

Środa

7.30-8.15

106

Uzupełniające

"Łamigłówka" – zajęcia dla klasy 2a

Wtorek

14.45-15.30

106

Rozwijające

Joanna Poleszak

Myślę i liczę - zajęcia matematyczne dla klasy 1a

Czwartek 12.10-12.55

Rozwijające

Szkoła? To lubię! - zajęcia uzupełniające dla klasy 1a

Piątek

12.10 – 12.55

105

Uzupełniające

Edukacja dla bezpieczeń-stwa

Katarzyna Nagacz

Ratownictwo - grupa zaawansowana,kl. 5A

Wtorek

13.05-13.50

Rozwijające

Ratownictwo - grupa zaawansowana, kl. 5B

Wtorek

13.55 - 14.40

Rozwijające

Ratownictwo – kl. 8

Środa

7.30 – 8.15

Rozwijające

Ratownictwo – kl.3B

Środa

13.55 - 14.40

Rozwijające

Ratownictwo – kl.7

Czwartek

7.30 - 8.15

Rozwijające

Inne zajęcia

Elżbieta Nesteruk

Szkolne koło Caritas

według harmonogramu ustalonego na bieżąco przez opiekuna

Rozwijające


kwiecień 2023
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« mar   maj »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content