Aktualności

Obiady w październiku 2022

Wpłat za obiady uczniów sp 57 należy dokonywać na Indywidualne Rachunki Bankowe dziecka:

Read More

Test Coopera dla wszystkich

Tags : 

W piątek 30 września mieliśmy okazję sprawdzić poziom naszej sprawności fizycznej w Teście Coopera.

Read More

Budżet Obywatelski

Wciąż można głosować na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na stronie:https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/glosowanie/ Dwa projekty dotyczą okolicy LSM i naszych zaprzyjaźnionych placówek: SP29 i Przedszkola nr 33: Linki do projektów:O-7 https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/ix-edycja/projekty2023/podglad-projektu/?projectId=f99a54b8-59fe-41c5-8ea8-b7bae99c271eD-93 https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/ix-edycja/projekty2023/podglad-projektu/?projectId=8de5a17c-1d78-4073-9cca-0f56d16d5729 Zachęcamy do głosowania. Pomóżmy w remoncie dróg, chodników i schodów, oraz stworzeniu skweru międzypokoleniowego i tablic edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców.

Read More

Konkursy przedmiotowe 2022/23

Od 17 października szkoła przystępuje do organizacji szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych.

Read More

Pierwszy dzień jesieni w Krainie Rumianku

Klasa 2b i 2c postanowiła pierwszy dzień jesieni spędzić w Krainie Rumianku.

Read More

Recytujemy!

Kto? Klasy 5a, 5b i 5c. Który utwór? Balladę „Pani Twardowska”. Czyjego autorstwa? Adama Mickiewicza.

Read MoreSzkoła Podstawowa nr 57 w Lublinie

Nauczyciele

Stanowią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Są oddani swojej pracy. Stwarzają optymalne warunki do rozwoju uczniów.

Rodzice

Są ważnym partnerem szkoły. Wspomagają szkołę w rozwoju i kształtowaniu postaw swoich dzieci.  Współuczestniczą w życiu szkoły.

Uczniowie

Realizują swoje pasje. Rozwijają wrodzone talenty. Przygotowują się do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Ciekawostki o szkole

1

1 to pierwsze miejsce uczniów z języka angielskiego wśród szkół publicznych M. Lublin podczas egzaminu ósmoklasisty.

94

94% to wynik uczniów z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021.

10

10% ósmoklasistów zdobyło tytuł laureata w 2019.

12

To liczba tablic interaktywnych w naszej szkole.

Zapraszamy do poznania strony internetowej SP 57 w Lublinie!

Partnerzy Szkoły

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content